Liturghie arhierească în Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din Slatina

Duminică, 17 mai, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Slatina, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la târnosire.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit evanghelia zilei, în care este expusă minunata vindecare a orbului din naştere: „Cine vede şi cine este orb? Aceasta ar trebui să fie întrebarea pe care să ne-o punem şi noi astăzi! Şi, să ne răspundem preţuind minunile şi învăţătura Mântuitorului Hristos, pentru că spre slava Sa şi spre mântuirea noastră a fost toată lucrarea Lui. Nu „răscolind”, cârtind, ori interpretând în fel şi chip; nu regizând, cu rea intenţie, anchete ori spectacole, ci primind adevărul lui Dumnezeu aşa cum ni l-a încredinţat El şi l-au păstrat, cu sânge de multe ori, părinţii şi învăţătorii Bisericii. Să-L slujim pe Dumnezeu aşa cum ni L-au propovăduit oamenii sfinţi, singurele şi adevăratele repere şi îndreptare ale vieţii noastre spirituale, neluându-ne după mintea noastră mai înainte de a ne sfinţi viaţa. Să nu cutezăm, mai înainte de a ajunge sfinţi — nu doar inteligenţi, dar nu înţelepţi, şi informaţi, dar nu „formaţi” duhovniceşte suficient — a ne crede „învăţători”! Să nu îndrăznim, mai înainte de a duce o viaţă sfântă şi de a dobândi minte luminată şi inimă curată, a debita alte „adevăruri”, improvizate în starea noastră de neputinţă şi de păcat. Să-L credem pe Dumnezeu „pe Cuvânt” şi să nu ne îndoim de ceea ce înaintaşii noştri au venerat cu toată sfinţenia!”