Liturghie arhierească la Catedrala Episcopală

Joi, 21 mai, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului şi a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit evanghelia zilei, arătând faptul că „Hristos nu a plecat de pe pământ asemenea nouă, ci El, Dumnezeu fiind, S-a suit la cer, de unde şi venise. Noi din pământ suntem zidiţi şi în acelaşi pământ vom merge, pe când El din ceruri a venit şi tot acolo trebuia să se şi întoarcă. Pe Mântuitorul Hristos mormântul nu L-a putut ţine, ci L-a dat afară. Hristos a înviat, biruind moartea, şi S-a suit la cer ca să ne arate că El este Dumnezeu adevărat şi nu un muritor oarecare.

De asemenea, trebuie subliniat şi faptul că până la Înălţarea Sa la ceruri Hristos a rămas pe pământ timp 40 de zile, deoarece nimeni nu a putut da crezare Învierii − nici măcar ucenicii Lui. Astfel, El a mai zăbovit pe pământ încă 40 de zile, ca prin arătările Sale şi prin prezenţa în mijlocul ucenicilor Săi să dea mărturie lumii că Învierea Sa este adevărată”.

La final, Preasfinţia Sa, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Parastasului, întru cinstirea eroilor neamului românesc”.