Educaţie întru tradiţie şi valoare în portul, muzica şi jocul romanaţean

Pe 31 mai a.c., în Duminica Rusaliilor, la Osica de Sus s-a desfăşurat a III-a ediţie a „Paradei portului popular”, în cadrul proiectului cultural „Educaţie întru tradiţie şi valoare în portul, muzica şi jocul romanaţean”. Proiectul a avut ca principal scop promovarea elementelor culturale specifice zonei etnografice Romanaţi, prin realizarea unor evenimente folclorice care au încurajat debutul artistic al copiilor şi tinerilor din zonă, precum şi prezervarea patrimoniului prin identificarea şi valorificarea portului popular.

Manifestările au culminat cu realizarea unui ansamblu folcloric şi cu parada portului popular. Proiectul răspunde direct nevoii de promovare şi protejare a originii şi autenticului, ceea ce face parte din strategia naţională de păstrare a identităţii culturale.

Acest proiect s-a putut desfăşura datorită implicării Dlui Primar Ciocan Ion, Dnei Iacob Sorina − Director al Liceului Teoretic „Ion Gh. Roşca” Osica de Sus şi manager proiect, Dlui Sterie Paraschiv − coordonatorul Ansamblului „Doina Romanaţilor”, Dnei Sterie Constantina − instructor de dans popular al Ansamblului „Crăiţele”, Dlui Brăileanu Ilie − instructor al Ansamblului de căluşari Osica de Sus, Părintelui Popa George − de la Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi Părintelui Preda Daniel – de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.