Simpozionul profesorilor de Religie din judeţul Olt − ediţia a VI-a −

 

Sâmbătă, 13 iunie, Cadrele didactice din Episcopia Slatinei şi Romanaţilor s-au întâlnit la Mănăstirea Brâncoveni, pentru a se ruga şi a discuta teme din actualitatea parohiei, dar şi a orei de religie.

În judeţul Olt profesorii de religie sunt împărţiţi în cinci cercuri pedagogice şi fiecare zonă organizează simpozionul care, în anii anteriori, a avut loc până la: Şcoala Gimnazială “Ştefan Protopopescu” din Municipiul Slatina (2010), Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” din Corabia (2011), Liceul Teoretic “Ion. Gh. Roşca” Osica de Sus (2012), Liceul Tehnologic Iancu Jianu – zona Balş (2013), Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” Drăgăneşti-Olt în colaborare cu Muzeul Boianului (2014).

Anul acesta, însă, fiind închinat misiunii parohiei şi mănăstirii azi, precum şi ca an comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, a dat prilejul cerculului profesorilor din zona Caracal de a organiza simpozionul la Mănăstirea Brâncoveni.

Simpozinul a debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de părinţii profesori.

Atelierul Alternative educaţionale a adunat în sala mare a mănăstirii 56 de cadre didactice care au lucrat diferite conţinuturi cu metode activ-participative care pot fi folosite atât la ora de religie, cât şi în cadrul parteneriatelor Parohie-Şcoală.

În cadrul momentului festiv, susţinut financiar de A.S.P.E.A. (Asociaţia Profesori şi Elevi Activi Caracal), au fost premiate şi evidenţiate cadrele didactice cu rezultate deosebite.

După agapă a avut loc evaluarea concursului judeţean “Pentru o lume mai bună”. Pe tot parcursul simpozionului a fost deschisă expoziţia Lucrare şi Slujire − culoare, gând, suflet, ora de religie.

Prin amabilitatea doamnei învăţătoare Loredana Rotunjanu şi a doamnei profesoare Ivan Veronica, la secţiunea de desene în creion, acuarelă şi tuş, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Magheru” din Municipiul Caracal a prezentat lucrările cu titlul: Portrete − Mitropoliţii noştri. Ieri şi acum.