Liturghie arhierească la Mănăstirea Căluiu

Miercuri, 24 iunie, în ziua prăznuirii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Căluiu, hirotonind  diacon pe teologul Cîrstea Ioan şi preot pe diac. Diaconescu Ioan, pe seama Parohiei Şuica.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a prezentat evenimentul naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, subliniind rolul pe care Înaintemergătorul l-a avut în pregătirea activităţii mesianice a Mântuitorului Hristos şi felul cum Sfinţii Părinţi au rânduit această sărbătoare, îndemnând pe credincioşi să se silească a dobândi Raiul pe care Mântuitorul Hristos l-a redeschis prin jertfa Sa: „După ce Domnul l-a lăudat pe Sfântul Ioan Botezătorul, spunând că este cel mai mare bărbat născut din femeie, a adăugat: totuşi, cel mai mic în Împărăţia Cerurilor este mai mare decât el (Mt. 11, 11). Această afirmaţie a fost făcută ca o încurajare pentru noi, creştinii de astăzi. Iată ce cinste ne acordă nouă Mântuitorul Hristos urmare Întrupării Sale, pătimirii şi mântuirii aduse pe pământ. Noi, creştinii de acum, dacă ne va binecuvânta Dumnezeu să ajungem în Împărăţia Sa cea Cerească, vom fi cu mult mai mari decât acest sfânt, cel mai mare născut pe pământ până la mântuirea adusă de Iisus Hristos. De ce?… Pentru că noi am fost botezaţi cu Duhul Sfânt şi am avut şansa să ne împărtăşim cu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine; pentru că noi am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc şi am cunoscut cu inima noastră Împărăţia lui Dumnezeu venind pe pământ.

De curând am avut solstiţiul de vară, când a fost ziua cea mai lungă din an. După acesta noaptea începe să crească, iar ziua să se micşoreze. Observaţi cum naşterea Sfântului Ioan s-a aşezat aici, imediat după solstiţiul de vară, şi cum naşterea lui Hristos – Crăciunul – a fost rânduită imediat după solstiţiul de iarnă, când ziua începe să crească, iar noaptea să se micşoreze. Se împlineşte, astfel, cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul, care a spus că: „Acela (Hristos) trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” (In. 3, 30). Tot aşa, Vechiul Testament scade în importanţă, iar Legea cea Nouă, adusă de Soarele dreptăţii, vine să lumineze calea în lume”.