Liturghie în sobor la Parohia Cherleşti

Luni, 20 iulie, la prăznuirea Sfântului Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul, un ales sobor de preoţi şi diaconi au săvârşit Sfânta Liturghie, sub protia Părintelui Vicar Lucian Ducă, la Parohia Cherleşti din comuna Teslui, cu prilejul sfinţirii clopotniţei noi.

În cuvântul de învăţătură, Cucernicia Sa a istorisit viaţa Sfântului Ilie Tesviteanul, subliniind virtuţile pe care marele proroc le-a avut. Model de încredere în puterea şi lucrarea lui Dumnezeu, Sfântul Ilie transcende nu numai timpul prin îndumnezeirea sa, ci şi spaţiul, de vreme ce nu a văzut moartea, fiind „răpit la cer”. Apariţia lui va fi premergătoare şi va anticipa cea de-a doua venirea a Mântuitorului Hristos, iar pentru activitatea sa propovăduitoare, Antihrist însuşi îl va ucide, astfel încât plata Prorocului să fie şi mai mare.

Pentru osteneala şi sârguinţa depuse la construirea clopotniţei, precum şi pentru implicarea la susţinerea lucrărilor de reabilitare şi conservare a lăcaşului, din partea Preasfinţitului Episcop Sebastian au fost înmânare Diploma de ctitor Fam. Mircea şi Ligi Zăvelcă şi Fam. Rodica şi Jenel Copilău, iar Distincţia de Vrednicie dlor: Primar Mihăiţă Lăzărescu, Ing. Ivan Marin, Ing. Bolnavu Valentina, Arh. Ştefana Georgeta, Pavel Ilie şi epitrop Dumitru Chirea.