A fost târnosită biserica „Sf. Ioan Botezătorul” a Parohiei Piatra Olt I

Sâmbătă, 21 noiembrie, în ziua Praznuirii Intrării Maicii Domnului în biserică, Preasfinţitul Părinte Sebastian, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Piatra Olt.

La final, Preasfinţitul Sebastian a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa acestei sărbători pentru creştini: „Noi nu putem cinsti pe Dumnezeu şi să o dispreţuim pe Maica Sa. Dintotdeauna am înţeles că, voind a dobândi ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm în primul rând Maicii Sale ca să mijlocească la Fiul ei şi astfel Hristos să ne ierte păcatele şi să ne împlinească bunele noastre cereri. Fiecare dintre noi are câte ceva de cerut de la Dumnezeu, căci altfel nu ne-am fi găsit astăzi aici.

Precum la toate celelalte praznice închinate Maicii Domnului, Evanghelia rânduită astăzi spre citire este cea în care surorile lui Lazăr, Marta şi Maria, slujeau lui Hristos în mod diferit: Marta se îndeletnicea cu cele materiale, iar Maria cu rugăciunea, aflându-se mereu în preajma lui Hristos şi ascultându-I cuvintele.

În viaţă avem nevoie de Marta − pentru că suntem şi trup ce trebuie hrănit, îngrijit, îmbrăcat, spălat etc. −, dar mai cu seamă avem nevoie de Maria, pentru că aceasta ne lipseşte cel mai mult, adică rugăciunea şi slujirea lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm pradă numai preocupărilor şi lucrurilor Martei − lucruri trecătoare de altfel −, ci să punem la loc de mare cinste în viaţa şi în fiinţa noastră dragostea pentru rugăciune şi pentru slujire lui Dumnezeu”.

Pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţitul Sebastian a acordat Distincţii de Vrednicie tuturor celor care au ajutat la restaurarea și înfrumusețarea sfântului locaș.