Liturghie arhierească la Parohia Plăviceanca

Duminică, 13 decembrie, Preasfințitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Plăviceanca, din comuna Grădinile.

În cuvântul său de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică în care este redată Pilda celor poftiți la cină: “ Chemarea evangheliei de astăzi este să venim la Cina lui Dumnezeu. Să lăsăm pretextele! Să lăsăm scuzele care ne fac să tot amânăm pocăinţa, întâlnirea cu El, Spovedania, Împărtăşania mai cu seamă ─ care este Cina Domnului ─, şi toate celelalte fapte bune care ne fac vrednici să îmbrăcăm veşmânt ales de nuntă. Altfel, evanghelia de astăzi, pe cât este de generoasă, chemându-i pe toţi, pe atât se arată de aspră cu cei ce îmbracă „veşmânt străin de Dumnezeu”.

Să îmbrăcăm, deci, „veşmânt plăcut Domnului”, pe care l-a şi pretins Stăpânul din evanghelie, şi în acest veşmânt să ne înfăţişăm înaintea Lui în duminici, în sărbători, în clipele noastre de rugăciune şi în orice moment de fapt, slujind lui Dumnezeu cu tot sufletul nostru şi nelăsându-ne corupţi nici de materialitate, nici de iraţionalitate şi nici de întunericul poftelor şi al plăcerilor care ne pervertesc şi ne îndepărtează de la comuniunea cu El. Să ne cucerim acest veşmânt al faptelor bune, al dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de cei din jurul nostru, ca în felul acesta să nu fim alungaţi de la nuntă, ci să fim primiţi şi rânduiţi în Împărăţia Lui la loc de cinste, în comuniune cu El”.