Liturghie arhierească în Parohia Moţoieşti

Duminică, 20 decembrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva” a Parohiei Moţoieşti, din comuna Bărăşti, hirotonind întru diacon pe tânărul teolog Florescu Romulus Alexandru.

În cuvântul său de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică care face referire la Genealogia Mântuitorului: „Evanghelia de astăzi ne atrage atenţia că Iisus Hristos a fost nu numai Dumnezeu, ci şi om. Şi pentru aceasta ne arată concret care sunt strămoşii Săi: că provine din neamul lui Avraam, Isaac, Iacov, David, Solomon şi ceilalţi, de trei ori câte patrusprezece neamuri. De ce atâtea? Pentru că patrusprezece înseamnă de două ori şapte, iar şapte este număr sfânt; este simbolul sfinţeniei. Şi S-a născut Iisus Hristos pe acest pământ atunci când de trei ori câte patrusprezece neamuri au „plinit vremea” (Gal. 4, 4). Acesta este unul din motivele pentru care pericopa evanghelică de astăzi ne enumără toate aceste neamuri ale Domnului ― pentru a ne convinge că El a fost şi om, şi deopotrivă ca om şi Dumnezeu a pătimit, a suferit bătăi şi ură, a fost răstignit, iar după aceea S-a ridicat din morţi, înviind tot neamul omenesc”.