Cercuri pedagogic la disciplina Religie în Episcopia Slatinei şi Romanaţilor

Săptămâna 9-13 mai a.c. s-au desfășurat, în judeţul Olt, cercurile pedagogice la disciplina Religie, organizate în cinci zone ‒ Balş, Slatina, Drăgăneşti-Olt, Caracal şi Corabia. Tematica generală a cercurilor de religie a fost susţinută de bune practici în aplicarea principiului inter şi trans-disciplinarității.

Astfel, profesorii de religie au aflat de la doamnele inspectoare Marlen Donciu şi Florica Grecu modalităţi prin care pot aduce un plus valoare orei de religie şi unităţii şcolare în care predau, prin accesarea proiectelor europene fără finanţare de tip Life-Link şi E-Twinning, dar şi prin aplicaţii pentru parteneriate cu fonduri europene sau cofinanţare, aşa cum sunt Erasmus Plus şi Administraţia Fondului Cultural Naţional. Ca informaţii specifice cercului pedagogic derulat în semestrul al II-lea profesorii de religie au hotărât cele două întâlniri metodice din anul şcolar viitor şi au ales sau reales responsabilii de zonă.

Profesorii de religie au prezentat, la cercul pedagogic din zona Balş desfășurat la Şcoala Gimnazială Morunglav, jocuri metodice şi concursul cu tema De la Învierea Domnului la Înălţare. Din partea Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor a fost invitat domnul consilier Daniel Naidin, care a prezentat cartea Parabole şi învăţături a savantului geograf şi pedagog creştin Simion Mehedinţi-Soveja.

Cadrele didactice prezente la Şcoala Gimnazială Eugen Ionescu” din Slatina au asistat la o lecţie demonstrativă, iar la cercul pedagogic organizat la Liceul Teoretic “Ion Gh. Roşca” din localitatea Osica de Sus a fost prezentat, de către doamna profesor Maria Căldăraru, importanţa teatrului religios prin sceneta Biruinţa vieţii: Învierea Domnului.

Ca anticipare a concursurilor derulate în judeţul Olt în luna mai, corul mic al liceului, împreună cu domnii profesori Alin Bătrânca şi Adrian Cârstea, au prezentat un buchet de pricesne, pentru a arată cum muzica religioasă ajută la formarea copiilor şi adolescenţilor.

În lunile mai şi iunie se vor derula mai multe concursuri şi simpozioane în judeţul Olt.

Cercul pedagogic este parte a formării continue/ perfecţionării personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi este definit prin Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009.

A consemnat,

Prof. Alexandra-Cristina Iliescu