Praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie în Cetatea Băniei

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a fost prăznuit miercuri, 26 octombrie, în Cetatea Băniei. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită la Altarul Catedralei Mitropolitane, care şi-a sărbătorit astfel ocrotitorul duhovnicesc.

Mii de credincioşi au venit la închinare în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, cu prilejul praznicului sfântului ocrotitor. Încă de marţi seară, 25 octombrie, paşii pelerinilor s-au îndreptat către sfântul locaş pentru a lua parte la slujba Vecerniei unită cu Litia, şi pentru a se alătura tradiţionalei procesiunii pe principalele artere ale oraşului.

Procesiune cu Moaştele Sfinţilor: Serghie, Vah, Tatiana şi Nifon

După apusul soarelui, clopotele bisericii s-au unit într-un glas cu cântarea poporului binecredincios, care au însoţit racla în care se află moaştele Sfinţilor: Serghie, Vah, Tatiana şi Nifon. În funtea celor câteva mii de credincioşi craioveni a stat Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. A fost urmat traseul: Catedrala mitropolitană – Biserica Sfântul Gheorghe Vechi – Teatrul Naţional „Marin Sorescu” – Universitate – Prefectură – Biserica Sfântul Ilie – Catedrală. La întoarcere,  racla cu Sfintele Moaşte a fost aşezată spre închinare pe o esplanadă împodobită cu flori, în faţa Catedralei Mitropolitane. Programul liturgic a continuat cu  slujba Utreniei, Ceasul I, iar la miezul nopţii a fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Sfântă Liturghie Arhierească

Mircuri, 26 octombrie, la primele ore ale dimineţii, preoţii slujitori au săvârşit Slujba Acatist, închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. În tot acest timp, sute de suflete au îngenunchiat înaintea Sfintelor Moaşte, împărtăşindu-se de bucurie şi binecuvântare duhovnicească. Pregătirea pentru Sfânta Liturghie a început prin înveşmântarea arhiereilor, în Casa Băniei, din vecinătatea sfântului locaş. De aici s-a mers în procesiune până în Catedrală unde a fost săvârşită Slujba Euharistică. Au fost prezenţi: IPS Părinte Mitropolit Irineu, IPS Părinte Varsanufie, Arhiepăiscopul Râmnicului, PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, şi PS Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„În sufletul său s-a întipărit rugăciunea şi s-a sălăşluit Preasfânta Treime”

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a vorbit credincioşilor prezenţi despre importanţa sărbătorii, amintind totodată vrednicia şi faptele de bărbăţie mucenicească ale Sfântului Dimitrie. „Ca om, Sfântul Dimitrie s-a ostenit, biruind cu raţiunea şi gândul toate săltările interioare ale trupului. La dânsul găsim toată această stăruinţă pe care omul duhovnicesc o poartă întotodeauna în mintea şi cugetul său, ca să nu se lase niciodată copleşit de ceea ce este rău. Căci, deîndată ce un gând viclean pătrunde în mintea nevoitorului, acesta îl biruieşte cu numele Mântuitorului Iisus Hristos. Şi permanent făcând acest lucru, mintea lui se curăţeşte şi se poate coborî în inimă cu multă luare aminte şi cu multă dragoste faţă de Dumnezeu, ca toate cugetele să se sfinţească şi să se îmbrace în lumina dumnezeiască. Astfel, în sufletul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie s-a întipărit rugăciunea şi s-a sălăşluit Preasfânta Treime, căci deîndată ce el a fost adus la judecată în faţa chinuitorilor şi asupritorilor, sfântul a avut pe Duhul Sfânt prezent cu putere multă în sufletul său şi a mărturisit înaintea oamenilor că este creştin şi că slujeşte Mântuitorului Hristos, Singurul şi Adevăratul Dumnezeu. Pentru aceasta lumea din timpul nu l-a iubit, pentru că mulţi au fost aceia care l-au condamnat mai întâi la închisoare şi în cele din urmă la moarte. Cu toţii, fiind întunecaţi de orbirea vrăşmaşului şi de slujirea la idoi, nu au putut să vadă sfinţenia Marelui Mucenic Dimitrie şi au socotit că plăcutul lui Dumnezeu este vrednic de osândă pentru că nu slujeşte întunericului, idolatriei şi iadului. Mai presus decât toate acestea, Dumnezeu l-a preamărit şi i-a dat putere ca să rabde şi să treacă peste toate chinurile la care a fost supus”, a spus IPS Părinte Irineu.

Catedrala Mitropolitană din Craiova, scurt istoric

Construită în stil bizantin, Catedrala mitropolitană „Sfântul Dimitrie” este una dintre cele mai frumoase biserici ale oraşului Craiova. Păreri neconfirmate documentar plasează existenţa ei în vremea fraţilor Petru şi Asan (secolul al XII-lea – 1185), a lui Ioan al Cumanilor (1230) sau chiar în timpul marelui domnitor Mircea cel Bătrân. Având în vedere că i se mai zice şi „Băneasa”, epitet folosit târziu (secolele XVIII-XIX), s-a crezut că, de fapt, ctitorii ei trebuie să fi fost boierii craioveşti, bani ai Olteniei. A făcut parte din sistemul de apărare a oraşului Craiova. S-a numit „Domnească” pentru că din neamul craioveştilor, ctitorii ei, s-au tras câţiva domni ai Ţării Româneşti: Neagoe Basarab (1512-1521), Matei Basarab (1633-1654) şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714). După părerea marelui istoric Nicolae Iorga, pe lângă biserica „Sfântul Dumitru” din Craiova a funcţionat cea mai veche şcoală de preoţi şi dascăli din Oltenia. Din anul 1939, Biserica „Sfântul Dumitru” din Craiova devine Catedrala mitropolitană a Olteniei.

Arhid. Ioniţă Apostolache

sursa: MitropoliaOlteniei.ro