Revista “Episcopia Slatinei și Romanaților”, anul VIII / 2015

Ultimul număr al revistei eparhiale “Episcopia Slatinei și Romanaților” sintetizează cele mai importante activități desfășurate în anul 2015, precum și diverse articole tematice, totalizând un număr de 446 pagini.

Revista este structurată pe cinci capitole, astfel:

  • Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii,
  • Familia normală. atitudini pro și contra.
  • Cuvânt spre zidire
  • Raport general de activitate pe anul 2015 și
  • Din viața Eparhiei.

cop-rev-esr-8-per-2015-din-2016Primele trei capitole reunesc în total 19 studii, conferințe și articole, grupate pe diferite teme de actualitate, pe care le-am putea reda cu ușurință astfel: importanța misiunii într-o societate din ce în ce mai secularizată și înstrăinată de Biserică, nevoia de repere-model într-o lume bulversată, familia creștină tradițională și diferitele mutații ale acesteia în retorica progresistă, Europa creștină și tentația islamizării, epoca comunistă – de la ideologie la nostalgie ș.a.

Penultimul capitol redă activitatea desfășurată de Centrul Eparhial din Slatina în anul 2015, prin cele șapte sectoare ale ei, dare de seamă prezentată în cadrul întrunirii anuale a Adunării Eparhiale.

Ultimul capitol evidențiază principalele hotărâri luate, precum și evenimente și acțiuni de amploare, între care amintim înființarea în Slatina a grupului Al-Anon, dedicat persoanelor cu adicție; deschiderea, în incinta Catedralei Episcopale, a unei biserici pentru persoanele cu deficiență de auz și vorbire; premierea, la nivel de protoierii și Episcopie, a câștigătorilor concursului național de mini-proiecte “Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”; festivitatea de premiere a câștigătorilor Olimpiadei de Religie în județul Olt; activitățile întreprinse în cadrul Școlii de Duminică la Catedrala Episcopală; lucrările simpozionului profesorilor de Religie din Olt și prăznuirea Ocrotitorului Eparhiei la Mănăstirea Brânciveni. Totodată, sunt amintite lucrările întreprinse în vederea restaurării diferitelor edificii bisericești eparhiale – Casa “Brâncoveanu” și magazinul bisericesc din Slatina, dar și teritoriale – Protoieriile Slatina I și Caracal

Publicația pot fi achiziționată de la magazinul bisericesc eparhial din Municipiul Slatina, situat în str. Dinu Lipatti, nr. 23 (lângă bragageria albaneză), tel: 0766.065.393