Liturghie arhierească în Parohia Radomirești

Duminică 19 februarie, Preasfințitul Părinte Sebastian a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din com. Radomirești, hirotonind întru preot pe diacon Ioan Bâzganu pe seama seama parohiei Ianca II.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, arătând că dragostea este virtutea cea mai mare, după care vom fi judecați la sfârșitul veacurilor: „Mesajul pericopei evanghelice de astăzi este cât se poate de simplu. Înaintea lui Dumnezeu dragostea contează mai mult decât credința, de vreme ce multă lume crede, însă credința fără fapte este moartă. La fel și nădejdea, la fel și postul nostru, atâta vreme cât în suflet continuă să clocotească ura și răutatea față de aproapele. Nu este de ajuns să crezi; nu este suficientă nădejdea; nu te împlinește nici rugăciunea; chiar și postul rămâne neroditor, dacă toate acestea nu-și găsesc finalitatea în dragoste.

Observăm că în pericopa evanghelică de astăzi Hristos n-a întrebat decât de faptele milosteniei; L-a interesat doar raporturile noastre cu aproapele − dragostea, compasiunea și mila față de cel de lângă noi. Nu a întrebat de credință, de nădejde, de rugăciune! Nu a întrebat nici de postul pe care îl vom începe în curând, cu toate că postul este o cale absolut necesară pentru a putea ajunge să fim rânduiți de-a dreapta Lui. Ei bine, Hristos întreabă simplu: Ai dat să mănânce celui flămând? Ai dat apă celui însetat? Ai primit în casa ta, cu dragoste, pe cel care nu avea adăpost? Ai îmbrăcat pe cel sărac? Ai mers la cel aflat în spital, ori în temniță, să-l cercetezi și să-l mângâi după înțelepciunea și puterea pe care ți le-a dat Dumnezeu?

Oare de ce judecă Hristos după faptele trupești? O face, pentru că El a fost și Om, asemenea nouă. De aceea I-a fost încredințată judecata Lui, pentru că zice evanghelistul: „judecata este a Fiului Omului” (In. 5, 27). A trecut și El prin cele prin care trecem noi. Știe ce înseamnă să suferi, căci El Însuși a suferit. Știe ce înseamnă să fii flămând, să fii însetat, să fii gol, să fii batjocorit, să fii întemnițat, să fii omorât. El pe toate le știe, pentru că este Dumnezeu”.

La final, Preasfinția Sa a acordat Diplome de ctitor celor care s-au implicat, în mod semnificativ, la dotarea și înfrumusețarea bisericii.