Biserica parohiei Dranovățu a fost retârnosită

Duminică, 21 mai, în ziua sărbătoririi Sfinților Împărați Constantin și Elena, Preasfințitul Episcop Sebastian a retârnosit biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Dranovățu, com. Găneasa.

La finalul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat importanța Sfinților Împărați Constantin și Elena în istoria creștinismului și a tâlcuit evanghelia Duminicii a VI-a după Paști, a Vindecării orbului din naștere: „Motivul pentru care omul nostru se născuse orb a fost acela de a se slăvi Dumnezeu prin minunea ce s-a săvârșit. S-a slăvit, însă, doar „în ochii” unora, căci pentru cei care n-au voit să creadă sau „să vadă” pe Cel ce a dăruit lumină orbului, ca și pentru cei care au pornit o anchetă penibilă, luptând împotriva „luminii dumnezeiești” ce a inundat ființa orbului, „orbirea” lor a rămas netămăduită.

Cine vede și cine este orb, așadar? Aceasta ar trebui să fie întrebarea pe care să ne-o punem și noi astăzi! Și, să ne răspundem prețuind minunile și învățătura Mântuitorului Hristos, pentru că spre slava Sa și spre mântuirea noastră a fost toată lucrarea Lui. Nu „răscolind”, cârtind, ori interpretând în fel și chip; nu regizând, cu rea intenție, anchete ori spectacole, ci primind adevărul lui Dumnezeu așa cum ni l-a încredințat El și l-au păstrat, cu sânge de multe ori, părinții și învățătorii Bisericii. Să-L slujim pe Dumnezeu așa cum ni L-au propovăduit oamenii sfinți, singurele și adevăratele repere ale vieții noastre spirituale, neluându-ne după mintea noastră mai înainte de a ne sfinți viața. Să nu cutezăm, mai înainte de a ajunge sfinți − nu doar inteligenți, dar nu înțelepți, și informați, dar nu „formați” duhovnicește suficient − a ne crede „învățători”! Să nu îndrăznim, mai înainte de a duce o viață sfântă și de a dobândi minte luminată și inimă curată, a debita alte „adevăruri”, improvizate în starea noastră de neputință și de păcat”.

Pentru lucrările realizate la această biserică, Preasfinția Sa a oferit Diploma de ctitor părintelui paroh Decebal Trașcă, a ridicat la rangul de Sachelar pe preotul Sorin Flendescu și a decernat Distincții de vrednicie celor care s-au implicat activ în restaurarea și înfrumusețarea lăcașului.