Părintele Zaharia Zaharou a conferențiat la Slatina

Duminică, 28 mai, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina, în prezența Preasfințitului Episcop Sebastian, Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou de la Mănăstirea ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul” din Tolleshunt Knights, Essex-Anglia, a susținut conferința cu tema „Viața vremelnică a omului, adumbrită de veșnicia lui Dumnezeu, în Sfânta Sa Biserică”.

Păstrând linia de gândire trasată de Sfântul Siluan Athonitul prin Părintele Sofronie Saharov, Părintele Zaharia a sintetizat prin cuvânt starea omului ca devenire harică spre asemănarea cu Dumnezeu: „Multe și felurite sunt căile prin care Dumnezeu Se sălășluiește înlăuntrul nostru. O primă cale este împărtășirea vrednică cu Sfintele Taine, cu Trupul și Sângele lui Hristos, care sunt pline de energia Sa dumnezeiască. O altă cale este chemarea Numelui lui Hristos, prin care Domnul Domnilor vine în inima omului și o preface în așternutul picioarelor Marelui Împărat. Însă, această minunată sălășluire a lui Dumnezeu în inima noastră se săvârșește și prin cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când citim neîncetat cuvântul dumnezeiesc și-l purtăm în inimă, el devine viu și lucrător, fiind „mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri”, după cum spune Apostolul. El ne împărtășește energia Celui ce l-a rostit și ne face sălaș al Duhului Sfânt. Acestea trei – Numele lui Hristos, cuvântul Său și Sfintele Lui Taine – devin una în inima omului: o putere, o viață, o mântuire, zidind în inimă un locaș cu totul aparte, templul cel nefăcut de mână al lui Dumnezeu”.

Conferința părintelui Zaharia Zaharou o puteți urmări, integral, accesând acest LINK