Biserica filială a parohiei Valea Ungureni a fost resfințită

Duminică, 23 iulie, Preasfințitul Episcop Sebastian a resfințit biserica filială „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Parohia Valea Ungureni, com. Topana.

În cuvântul de învățătură, după Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică privind vindecarea celor doi orbi și a unui mut, insistând pe ideea de discreție a Mântuitorului în săvârșirea minunilor: „Întâiul motiv pentru care Domnul nu a dorit publicitate minunilor Sale este acela că nu a vrut ca oamenii, impresionați de ceea ce vedeau, să dorească să-L pună rege, lucru care s-a mai întâmplat în câteva rânduri, căci iudeii, impresionați de minunile și cuvintele Lui, doreau să-L facă rege pământean, pe El, Împăratul veacurilor. Ei vedeau în Dânsul mai degrabă un lider național și un revoluționar, care să-i ridice la luptă împotriva Imperiului Roman ce stăpânea în vremea aceea lumea iudaică. Al doilea motiv pentru care Hristos nu a dorit publicitate este ca să ne învețe pe noi, oamenii, smerenia și faptul că toate faptele noastre bune, mai cu seamă milostenia, trebuie săvârșite cu smerenie. Iar al treilea motiv este ca să ne învețe că faptele cele bune se fac întru discreție, în taină, și nu demonstrativ, ca un spectacol. Aceasta, pentru că El a dorit să impresioneze nu atât ochii oamenilor, cât sufletele lor”.

Tot cu acest prilej, Preasfinția Sa a acordat Diplome de ctitor și Distincții de vrednicie celor care s-au implicat activ în procesul de restaurare și înfrumusețare a bisericii.

This slideshow requires JavaScript.