Facultatea de Teologie din Craiova şi-a serbat ocrotitorii

Facultatea de Teologie din Cetatea Băniei şi-a sărbătorit patronii duhovniceşti, miercuri, 30 ia­nua­rie. Astfel, de praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la altarul Catedralei „Maica Precista Dudu” din Craiova, împreună cu membrii Sinodului Mitropoliei Olteniei, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

Ca în fiecare an, studenţii şi profesorii Facultăţii de Teologie din Craiova s-au adunat laolaltă pentru a prăznui pe cei trei ocrotitori ai prestigioasei instituţii de învăţământ teologic. Astfel, la primele ore ale dimineţii, mulţime de credincioşi s-a adunat la Paraclisul Mitropolitan „Maica Precista” – Dudu din Craiova pentru a participa la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Sfânta Slujbă a fost săvârşită de IPS Părinte Mitropolit Irineu, IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, şi Preasfinţitul Părinte Sevastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, înconjuraţi de soborul părinţilor profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova. În cadrul Sfintei Liturghii, asist. univ. dr. Mihail Ciurea, cadru didactic al facultăți pentru disciplina Limbilor Clasice, a primit Sfânta Taină a Hirotoniei întru diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale ,,Madona Dudu” din Craiova. De asemenea, după slujbă, pr. conf. univ. dr. Sergiu Popescu, titularul catedrei de Istoria Bisericii Ortodoxe Române din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, a fost hirotesit iconom stavrofor. În cuvântul de binecuvântare, rostit la finele întâlnirii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre valoarea inepuizabilă a operei teologice lăsată moştenire de Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.

„Facultatea noastră îşi duce mai departe această vocaţie în spaţiul Bisericii, pentru Biserică şi pentru poporul nostru românesc”

Programul a continuat la noul sediu al Facultăţii, din strada Brestei, nr. 24, în Aula „Mitropolit Nestor Vornicescu”. Aici pr. conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, a prezentat darea de seamă a activităţilor realizate în anul 2017. În cinstea ocrotitorilor duhovniceşti, pr. conf. univ. dr. Marin Cojoc, profesor de Istoria Bisericii Universale, a rostit un panegiric în plenul întâlnirii. În continuare, corul facultăţii, dirijat de pr. lect. dr. Adrian Maziliţa şi asist. dr. Victor Şapcă, a prezentat un recital de muzică bisericească.

„Este o deosebită bucurie ca în această sfântă zi de sărbătare, închinată Sfinţilor Trei Ierarhi, Facultatea noastră de Teologie să-şi poată prezenta bilanţul, relizările şi planurile de viitor. Încercăm în fiecare zi să ne depăşim pe noi, întrucât avem însămânţată înlăuntru această dinamică a vieţii care ne face să nu stăm nicio clipă pe loc. Suntem angajaţi în lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a sădit-o în noi şi tocmai faptul că timpul se scurge este un argument plauzibil pentru existenţa Lui. Nimeni nu poate să mişte acest univers, dacă nu ar exista Cel Atotputernic, care face ca viaţa noastră să aibă un sens. Astfel, noi, în dialogul pe care îl avem cu Dumnezeu, ne împărtăşim de lucruri noi şi ne găsim într-o continuă mişcare spre Dânsul. Aşa se face că la Sfânta Liturghie, prin sfintele rugăciuni, ni se împărtăşeşte din preaplinul lui Dumnezeu, din slava cea cerească şi bucuria face ca viaţa să fie frumoasă şi vrednică de trăit. Aşadar, Facultatea noastră îşi duce mai departe această vocaţie în spaţiul Bisericii, pentru Biserică şi pentru poporul nostru românesc. De aceea ne bucurăm întotdeauna de sprijinul celor ce ne ajută, bineştiind că suntem întotdeauna într-o permanentă comuniune şi comunicare. Nu putem să fim singuri şi nici străini unii de alţii. În comuniune şi cuminecare, prin împărtăşirea de Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, mergem cu toţii mai departe, având pe Sfinţii Trei Ierarhi ajutători”a, a spus IPS Părinte Irineu.

După evenimentul festiv, oaspeţii au fost invitaţi în Muzeul de Artă Eclesială al Facultăţii, unde au vizitat o expoziţie de icoane restaurare de studenţii de la Arte Vizuale. Prezentarea tematicii abordare a fost explicată de lect. univ. dr. Gabriela Mardale.

Evenimentele de marţi, 30 ianuarie, au continuat cu lucrările Sinodului Mitropolitan şi cu conferinţa profesorului Martin Tamke, docent al Facultatea de Teologie din Gottingen – Germania. Domnia sa, oaspete al Facultăţii de Teologie în această perioadă, a susţinut conferinţa cu titlul: „Ce îl definește pe monah? Controverse privind idealul monahal în literatura siro-răsăriteană de sfârşit de secol VI şi început de secol VII”. Întâlnirea cu profesorul german, reputat cercetător şi specialist al istoriei şi teologiei siriace, a fost moderată de Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Ioan Picu Ocoleanu, cadru didactic titular al Facultăţii de Teologie din Craiova.

Pr. Ioniţă Apostolache

sursa & foto: MitropoliaOlteniei.ro