Liturghie arhierească la catedrala din Caracal

Duminică, 13 ianuarie, Preasfințitul Episcop Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Caracal.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii de după Botezul Domnului: „Dacă vom învăța să prețuim jertfa mai mult decât viața; sărăcia, pe care o fericește Hristos, mai mult decât bogăția; și îndurarea nedreptății în duh creștin, mai presus decât dreptatea (Mt. 5, 10), Împărăția Lui deja s-a sălășluit întru noi. În logica lui Dumnezeu biruitor nu este cel ce ia arma și-și face dreptate, ci acela care se jertfește pe sine pentru aproapele cu nețărmurită dragoste. Acela este „erou” în viziunea lui Hristos! Bogat nu este cel ce constată că-i sunt hambarele prea mici și neîncăpătoare, ci acela care „se îmbogățește în Dumnezeu” (Lc. 12, 20-21), iar nemuritor este nu cel ce-și petrece viața în desfătări (Lc. 16, 19-23), ci acela care, paradoxal, „moare” pentru El (In. 15, 13)! Aceasta pentru că logica lui Dumnezeu este una a cerului și a duhului, iar nu a pământului și a trupului. Avem de-a face cu o logică spiritualizată, și la aceasta ne cheamă și pe noi Hristos! Pe aceasta a vestit-o încă de la începutul misiunii Sale, spunând că „s-a apropiat Împărăția Cerurilor”, și la această logică și Împărăție ne cheamă și pe noi încă de aici, căci nu vom putea trăi „dincolo” ceea ce n-am experimentat mai întâi aici”.