Moștenirea religioasă, dincolo de granița României cu Bulgaria

În perioada 4-6 aprilie a.c. s-a desfășurat seminarul de lucru intitulat “Oportunități de promovare a patrimoniului religios transfrontalier în Bulgaria și România”, activitate ce face parte din programul Moștenirea religioasă, dincolo de graniță, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg V-A România-Bulgaria (cod proiect: ROBG – 509), sprijinit și de guvernele celor două țări implicate. Proiectul este coordonat de Fundația pentru Dezvoltare Regională (Bulgaria) și Universitatea din Craiova (România).

Seminarul a avut loc la Veliko Târnovo, în Bulgaria, vechea capitală al celui de-al doilea țarat vlaho-bulgar între anii 1185-1393, cunoscut drept „Orașul Țarilor” și al patriarhului Eftimie de Târnovo, patriarh al Bulgariei între anii 1375 și 1393.

Dintre participanții la seminar menționăm reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Bulgare și Române, profesioniști din industria turismului din Bulgaria și România, reprezentanți ai mediului de afaceri, ONG-uri și mass-media din raioanele Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Ruse și Veliko Târnovo din Bulgaria, respectiv din județele Olt, Mehedinți și Dolj din România. Din partea Episcopiei Slatinei și Romanaților și a Direcției pentru Cultură și Culte Olt au reprezentat preoții Dan CAMEN – Consilier Cultural și Alin Gheorghe GHIȚURIN – Consilier Juridic.

Obiectivul principal al seminarului l-a constituit concretizarea unei abordări comune pentru dezvoltarea durabilă a turismului religios, cu deosebire a pelerinajelor, în domeniile acoperite de proiect (Bulgaria și România).

În cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele obținute în urma unui studiu privind situația locașurile de cult din regiunile vizate de către proiect, analiză oferită participanților de către partenerul român – Universitatea din Craiova, prin părintele profesor Diac. Gelu CĂLINA de la Facultatea de Teologie – și a fost evidențiat conținutul strategiei comune bulgaro-române pentru diversificarea patrimoniului religios ca destinație pentru turismul de pelerinaj.

O altă temă abordată în cadrul acestui seminar s-a referit la produsele online care vor fi realizate de partenerii proiectului (o platformă online, un ghid online și o aplicație pentru telefoane mobile).