Congresul național „Hristos împărtășit copiilor”, ajuns la ediţia a XII-a

În perioada 16 – 19 septembrie 2019, Biroul de Catehizare a Tineretului din cadrul Sectorului Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române a organizat, la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman – Bușteni, cel de-al XII-lea Congres Naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor”.

La acest congres au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Fundaţiei World Vision România, inspectorii de la toate eparhiile din ţară şi din străinătate care răspund de lucrarea catehetică, precum şi inspectorii școlari pentru ora de Religie.

În cadrul acestei întâlniri au fost susţinute referate de către Pr. Mihai PAVEL, director regional în cadrul Fundaţiei World Vision România pentru Europa de Răsărit şi Orientul Apropiat; Dl Romeo MOŞOIU, consilier al ministrului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice; dl Conf. Univ. Dr. Vasile TIMIȘ, inspector general pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Pr. Dr. Florin MARICA – consilier patriarhal la Sectorul Teologic-Educațional din cadrul Patriarhiei Române. Totodată, a fost prezentat și raportul de activitate pe anul 2018-2019, privind Programul „Hristos împărtășit copiilor” și Concursul Național de Creaţie „Hristos: sufletul satului meu”, care au fost prezentate de către P.C. Pr. Dr. Constantin NACLAD – inspector patriarhal.

În partea a doua a întâlnirii a avut loc prezentarea unor modele de bună practică în ceea ce priveşte colaborarea dintre preot şi profesorul de religie, urmată de dezbateri pe această temă, precum și prezentarea activităților catehetice desfășurate în fiecare eparhie.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sebastian, delegații Episcopiei Slatinei și Romanaților la acest congres au fost Pr. Constantin ALDEA, consilier social-misionar, coordonator al Biroului de Catehizare, care a prezentat raportul de activitate pentru anul catehetic 2018-2019, în care s-a regăsit situația catehetică din eparhie, efectuată prin programele „Hristos împărtășit copiilor”, „Alege Școala”, Concursul Național de Creaţie „Hristos: sufletul satului meu”, precum și alte proiecte și D-na Cristina BORUZ, inspector pentru disciplina Religie, în cadrul I.S.J. Olt, care a prezentat analiza SWOT a învățământului religios în eparhia noastră, pentru anul școlar 2018-2019, activitățile desfășurate în cadrul Centrelor Cultural-Misionare constituite la nivelul județului nostru, iar ca exemple de bune practici: proiectele județene și interjudețene inițiate de profesorii de religie, manualul de Religie – cultul Ortodox, pentru clasa a VII-a, Simpozionul Județean anual al Profesorilor de Religie și realizarea numărului șase al revistei județene ,,Rezonanțe”, a profesorilor de Religie-Arte.

În ultima zi a congresului, participanții au luat parte la dezbaterea privind strategia pe termen scurt, mediu și lung privind colaborarea dintre Școală – Biserică – Familie, creionându-se schița concursului catehetic din anul ce vine, care va răspunde celor două tematici propuse de Patriarhia Română pentru anul 2020, desemnat drept „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”.