Consfătuirile județene anuale ale profesorilor de Religie din județul Olt

În perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2019, au avut loc, în trei zone, Consfătuirile județene anuale ale profesorilor de Religie din județul Olt, astfel:

– la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” – Slatina,

– la Centrul Cultural Misionar „Doamna Maria Brîncoveanu” – Caracal și

– la Centrul de Educație Nonformală „Eduland” – Corabia.

Coordonatorii acestor activități au fost Dna Cristina-Ionela BORUZ – Inspector Școlar Județean pentru Religie și Arte și Pr. Nicolae BĂLĂȘOIU – Consilier pentru Religie și Tineret în cadrul Episcopiei Slatinei și Romanaților.

În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate:

– diagnoza procesului educațional pentru disciplina Religie,

– retrospectiva anului școlar 2018-2019,

– priorități ale educației pentru anul școlar 2019-2020,

– precizări referitoare la regulamentele specifice competițiilor școlare și

– recomandări ce vizează creșterea calității educației prin participarea elevilor la ora de Religie.

Doamna inspector a diseminat activitățile care s-au desfășurat în cadrul Congresului Național „Hristos împărtășit copiilor”, organizat de Patriarhia Română în perioada 16 – 19 septembrie 2019 la Mănăstirea „Sfânta Cruce” – Caraiman, la care au luat parte toți inspectorii eparhiali și inspectorii școlari pentru disciplina Religie din țară, insistând asupra celor trei opționale aprobate de Ministerul Educației Naționale ce vor putea fi predate în acest an școlar:

„Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate” (pentru învățământ primar și pentru gimnaziu),

„Mai întâi caracterul” (pentru învățământ primar și pentru gimnaziu) și

„Adolescență și autocunoaștere” (pentru liceu).

Pr. Nicolae BĂLĂȘOIU a reamintit profesorilor importanța Religiei în viața tinerilor, și i-a îndemnat să abordeze conținuturile învățării la ora de Religie prin prisma inter-disciplinarității și trans-disciplinarității, accentuând importanța colaborării dintre preot și profesorul de Religie în formarea caracterului religios-moral al tinerilor.

Doamna metodist Florica GRECU a prezentat cadrelor didactice prezente la întrunirea metodico-pedagogică Proiectul Erasmus+ intitulat „Democratic School Culture with Teacher as a Change Agent”, îndemnându-le să se implice în derularea acestor tipuri de activități.

S-au purtat apoi discuții cu privire la programele școlare actuale și la noul manual de Religie pentru clasa a VII-a, câștigat de patru autoare din Episcopia Slatinei și Romanaților:

– Mihaela GUICIN (Școala Gimnazială Studina),

– Florina-Despina MIHALĂ (Școala Gimnazială Studina),

– Mioara DOBRE (Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal) și

– Elena ISPAS (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Corabia).

Au fost făcute propuneri de activități care se vor desfășura împreună cu elevii atât în cadrul Centrelor Cultural Misionare din județ, cât și la Cercurile Pedagogice din cele cinci zone ale județului: Balș, Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt și Slatina.

 Pentru anul 2020, desemnat de Patriarhia Română drept Anul Omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul Comemorativ al filantropilor ortodocși români, s-au stabilit o serie de proiecte și concursuri tematice, dintre care amintim:

– organizarea Simpozionului Județean anual al profesorilor de Religie (ediția a XI-a),

– desfășurarea de concursuri în care să fie implicați părinți, elevi și profesori,

– crearea de expoziții de fotografii și

– elaborarea numărului VII al revistei profesorilor de Religie-Arte, intitulată „Rezonanțe”.