Întâlnirea anuală a consilierilor sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din țară

La Centrul Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae“ al Patriarhiei Române din Bucureşti, a avut loc marți, 26 noiembrie 2019, întâlnirea anuală a consilierilor de la sectoarele social-filantropice ale eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei.

 Evenimentul a avut drept scop evaluarea activităților desfășurate în anul 2019 și implementarea de proiecte noi în domeniul social în anul 2020.

La această întrunire au participat consilierii de la sectoarele social-filantropice din cadrul tuturor eparhiilor și delegaţi ai tuturor asociaţiilor şi fundaţiilor membre ale Federaţiei Filantropia, care au prezentat un scurt raport privind activitatea social-filantropică desfășurată, episcopia noastră fiind reprezentată de consilierul de resort, Pr. Constantin ALDEA.

În cadrul evenimentului, moderat de Pr. Ciprian Ion IONIȚĂ, consilier patriarhal, au fost dezbătute probleme privind activitatea social-filantropică desfășurată în cadrul fiecărei eparhii în anul 2019, situația preoților din unitățile bugetare, precum și dificultățile întâmpinate în derularea activităților social-filantropice și oportunități de colaborare.

Un ultim punct pe ordinea de zi s-a referit la implicarea eparhiilor în elaborarea unui proiect în domeniul adicțiilor digitale, finanțat de organizația International Orthodox Christian Charities (IOCC).