Satul românesc omagiat la Liceul cu Program Sportiv din Slatina

Vineri 22 noiembrie 2019, Liceul cu Program Sportiv din Slatina a fost gazda Cercului Pedagogic al Profesorilor de Religie pentru zona Slatina.

Cadrele didactice au fost invitate să păşească într-o atmosferă de sărbătoare conturată de prăznuirea, pe 30 noiembrie a patronului spiritual al României – Sfântul Apostol Andrei.

Activitatea cu titlul Pe urmele Sfântului Apostol Andreiaspecte din viaţa şi activitatea misionară. Tradiţii şi obiceiuri creştine a fost o temă generoasă, fiind prezentată într-un mod inedit, mai exact, a fost transpusă într-o şezătoare.

“Pentru că 2019 a fost numit Anul Omagial al Satului Românesc, am  încercat şi noi să-i facem pe elevi să conştientizeze cât de valoroase sunt tradiţiile şi obiceiurile creştine româneşti şi cât de important este ca ei să le cunoască, să încerce chiar să le practice şi să le păstreze autentice, adevărate comori ale poporului nostru. În acelaşi timp, în ceea ce-i priveşte pe colegii profesori, am încercat să transpunem în prezent ceea ce există cu siguranţă în fântâna sufletului fiecăruia dintre noi – amintiri din vremea bunicilor. Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea noastră” – a precizat doamna Odeta VÂLCEA, cadru didactic implicat în desfăşurarea evenimentului.

Şezătorile constituie un mijloc complex de educaţie, familiarizându-ne cu unele elemente de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, dezvoltă dragostea pentru frumos, pentru armonie, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, spiritul de echipă.

În cadrul şezătorii, elevii au cusut la gherghef, etamină, au scărmănat şi tors lână, au împletit, au mânuit vârtelniţe şi rotane.

“Valorificând cu elevii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi şcolare şi extraşcolare realizăm un important act cultural şi educativ. Produsul final s-a dorit a fi un model de bune practici” – a concluzionat doamna profesoară Mihaela LOTREANU.

Invitaţii acestei activităţi au fost doamna Cristina-Ionela BORUZ – Inspector Şcolar Judeţean pentru Religie şi Arte, alături de părintele Nicolae BĂLĂŞOIU – Consilier pentru Religie şi Tineret în cadrul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor.