Pliant 2020 – Centrul Social Eparhial

Mai jos regăsiți, în format PDF,

pliantul Centrului Social Eparhial.Tot aici puteți descărca și RAPORTUL DE ACTIVITATE privind calitatea și performanța serviciilor sociale derulate de Centrul de zi al Episcopiei Slatinei și Romanaților pentru anul 2019