Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei pentru mandatul 2022-2026

Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei

pentru mandatul 2022-2026

Biserica “Sf. Lazăr” a Centrului Clocociov din Mun. Slatina a fost joi, 16 iunie 2022, gazda ședinţei de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Slatinei și Romanaților pentru mandatul 2022-2026.

Întâlnirea a debutat la orele 11.00 prin oficierea slujbei de Te Deum, după care s-a făcut apelul nominal al noilor membri aleși, iar PS Părinte Episcop SEBASTIAN, în calitate de președinte al adunării, a ținut un cuvânt de bun venit.

S-a purces apoi, prin vot, la numirea membrilor biroului secretariatului general al adunării, la constituirea celor cinci comisii de lucru (Administrativ-Bisericească; Culturală și Educaţională; Economică, Bugetară şi Patrimonială; Social-Filantropică şi Organizatorică, Juridică şi de Validare), la delegarea reprezentanților eparhiei în Adunarea Națională Bisericească, la desemnarea celor nouă membri ai Consiliului Eparhial și la alcătuirea componenței celor două consistorii (mirenesc și monahal), atât la nivelul eparhiei, cât și, ca reprezentanți, la nivel mitropolitan.

La final au fost făcute scurte intervenții cu diferite propuneri pentru îmbunătățirea vieții bisericești și a fost servită masa de prânz în cadrul sălii festive a Centrului Clocociov.

* * *

Adunarea Eparhială se întrunește în ședință anuală de lucru în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al episcopiei şi pentru a-i fi aduse la cunoștință proiectele care se vor desfăşura în cursul anului.

Aceasta se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în număr total de 30 de membri, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului.