Examen de Capacitate Preoțească la Craiova în perioada 19 – 21 septembrie 2022

Examen de CAPACITATE PREOȚEASCĂ la Craiova

în perioada 19 – 21 septembrie 2022

Examenul se va desfăşura, în perioada 19 – 21 septembrie 2022, la sediul Facultăţii de Teologie din Craiova, situat în str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

Luni, 19 septembrie 2022

Evaluare psihologică și pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 09.00 – scris, pentru toți candidații;

Orele 12.00 – oral, pentru toți candidații.

Marți, 20 septembrie 2022

Orele 09.00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie Parohială;

Orele 14.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Muzică Bisericească, Omiletică şi Catehetică – pentru candidații din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului și Strehaiei și Episcopia Slatinei și Romanaților.

Miercuri, 21 septembrie 2022

Orele 09.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Muzică Bisericească, Omiletică şi Catehetică – pentru candidații din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare:

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai Eparhiei Slatinei şi Romanaţilor, domiciliați în județul Olt, cu binecuvântarea PS Părinte SEBASTIAN;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita, timp de doi ani de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nicio notă sub 6,00 la probele examenului.

– Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu Tineretul, în perioada 5 – 16 septembrie 2022, achitându-se suma de 200 de lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

1. Cerere către ÎPS Dr. IRINEU, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;

2. Binecuvântarea PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor;

3. Recomandarea eparhiei de care aparține, cu privire la profilul moral al candidatului;

4. Recomandarea preotului duhovnic;

5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaie matricolă;

6. Adeverinţă medicală;

7. Curriculum Vitae;

8. Cazier judiciar;

9. Dovadă de la Centrul Eparhial de care aparține că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de Capacitate, întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova, se află afişată, în regim permanent, pe site-ul Mitropoliei Olteniei, și o puteți accesa AICI