Consistoriul Eparhial

CONSISTORIUL EPARHIAL

(3 membri + 2 supleanţi)

Pr. Delureanu Gheorghe – președinte

Pr. Florea Laurențiu

Pr. Stan Dumitru

supleanţi

Pr. Camen Mihail

Pr. Dobrescu Sorin

CONSISTORIUL EPARHIAL MONAHAL

(3 membri + 1 supleant)

Ierom. Alexie (Adrian-Traian) Codescu – Mănăstirea Măinești

Ierom. Macarie (Mirel) Drâmbă – Mănăstirea Căluiu

Ierom. Maxim (Mihai-Horia) Demenescu – Mănăstirea Căluiu

supleant

Protos. Ilarion (Ion) Pojoga – Mănăstirea Sfânta Cruce, Studina

DELEGAŢI ÎN CONSISTORIILE MITROPOLITANE

Pr. Petre Daniel

Pr. Iordache Iorgu

Pr. Mantea Constantin

Ierom. Maxim (Mihai-Horia) Demenescu – pentru monahi