A fost resfinţită biserica parohiei Icoana, Protoieria Slatina I

A fost resfinţită biserica parohiei Icoana, Protoieria Slatina I

Duminică 20 decembrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a resfinţit biserica parohiei Icoana, Protoieria Slatina I, hirotonând întru diacon pe tânărul teolog Luci Florinel Şerban.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică ce face referire la “cartea neamului” lui Iisus Hristos: de la Avraam la David, de la David la strămutarea în Babilon şi de la strămutare până la Hristos, de trei ori câte 14 neamuri.

“De ce patrusprezece neamuri? Pentru că paisprezece înseamnă de două ori şapte, iar şapte este număr sfânt. Iisus Hristos a venit pe pământ ca să mântuiască toate aceste neamuri şi, prin extensie, întreg neamul omenesc. Acesta este rostul pentru care sunt amintite astăzi numele tuturor strămoşilor Domnului. […] Şi, aşa cum El Şi-a izbăvit de păcat întregul Său neam, aşa şi noi putem contribui la binecuvântarea neamului nostru. Învăţăm din evanghelia aceasta că nimeni nu este singular; Dumnezeu ne-a creat pe toţi ca pe nişte “zale” în interiorul “lanţului” neamului nostru, fiind datori atât faţă de înaintaşi, cât şi faţă de cei care se nasc din noi, cu vindecarea arborelui genealogic propriu”.

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte a acordat părintelui paroh Constantin Popescu rangul de Iconom Stavrofor, precum şi Distincţia de vrednicie D-lui primar Gheorghe Perieţeanu, D-lui manager Alexe Veisa, D-lui Constantin Zaharia şi D-lui Ing. Valeriu Nuţă.