S-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi 21 ianuarie, la Complexul Dancor din com. Rotunda, a avut loc întrunirea Adunării Eparhiale anuale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor.

Şedinţa a început cu oficierea slujbei de Te Deum, săvârşită de PS Sebastian în prezenţa membrilor comisiilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal, constatându-se lipsa a doar trei membrii, s-a purces la prezentarea dărilor de seamă anuale privind activitatea Episcopiei, împărţită pe şapte sectoare.

Astfel, şi-au prezentat activitatea PC Pr. Gabriel Dobeanu – Sectorul Administrativ-Bisericesc, PC Pr. Vicar Sorin Siluan Cheţe – Sectorul Economic, D-l Dan Camen – Sectorul Cultural, Av. Silviu Andrei Vlădăreanu – Sectorul Juridic,  PC Pr. Marius Dicu – Sectorul Construcţii şi Monumente, PC Diac. Emil Barbu – Sectorul Bunuri şi Patrimoniu şi PC Pr. Ionel Daniel Rădoi – Sectorul Social.

Au urmat discuţiile libere, propunerile şi eventualele observaţii ale membrilor Adunării, privind activitatea Episcopiei în cursul anului 2009. Astfel, a fost binevenită propunerea de a fi pusă în lumină zona de sud a judeţului (Celei-Sucidava-Romula), prin diverse manifestări culturale şi prin dezvoltarea unui turism religios care să promoveze patrimoniul cultural-bisericesc unic în toată ţara.

După aceasta, au fost aprobate şi semnate dările de seamă de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă frăţească.