Itinerar pastoral al PS Părinte Sebastian în parohiile din cuprinsul Protoieriei Caracal

Duminică, 2 mai  PS Părinte Sebastian a întreprins vizite pastorale într-o serie de parohii din judeţul Olt, după cum urmează: Teiş, Bârza, Brăneţ, Olari, Filia Butoi, Şopârliţa, Filia Bobu, Osica de Jos, Roşieni, Filia Ulmeţ şi Blaj – Voineasa.

Cu această ocazie, Preasfinţia Sa a trasat o serie de sarcini privind activitatea pastoral-misionară şi gospodărească a parohiilor şi a dispus şi remedierea cu termen a unor nereguli depistate, astfel încât viaţa bisericească să nu sufere din pricina nepurtării de grijă ori prea marii îngăduinţe din partea unor slujitori ai sfintelor altare.