Biserica Ortodoxă Română şi Pompierii Români – sprijin permanet pentru cetăţeni

Miercuri, 29 septembrie, la sediul din Mun. Slatina al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Matei Basarab” al Judeţului Olt, a avut loc o conferinţă de presă susţinută cu prilejul încheierii parteneriatului de colaborare între această instituţie şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, intitulat “Biserica Ortodoxă Română şi Pompierii Români – sprijin permanet pentru cetăţeni”.

La conferinţă au participat, din partea Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Părinte Sebastian, iar din partea Inspectoratului Col. Gheorghe Năstasie – Inspector Şef, Lt. Col. Cristian Croitoru – Şef Serviciul pentru prevenirea Incendiilor şi Sg. Maj. Alin Băsăşteanu – Purtător de cuvânt.

Proiectul urmăreşte informarea publică, specifică situaţiilor de urgenţă, a enoriaşilor parohiilor din cuprinsul Eparhiei Slatinei şi Romanaţilor de către preoţii parohi şi are drept obiectiv scăderea cu 10% a numărului de incendii pe teritoriul judeţului Olt, în special în mediul rural, şi o mai bună educare a cetăţenilor în spirit preventiv.

Inspectoratul va asigura asistenţa tehnică pentru organizarea activităţii de securitate la incendiu la lăcaşurile de cult şi amenajările monahale, editarea de materiale informative cu mesaje de prezentare în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi participarea la diferite acţiuni comune de informare şi comunicare în domeniul prevenirii incendiilor. Episcopia va asigura, de asemenea, transmiterea acestor materiale de informare preventivă la parohii, consilierea preoţilor privind importanţa transmiterii mesajelor preventive şi prezentarea de către preoţi, după finalizarea serviciului religios, a unor informaţii preventive în rândul enoriaşilor.

Col. Gheorghe Năstasie, în cuvântul rostit, a arătat şi motivele care au stat la baza iniţierii acestui protocol de colaborare între cele două instituţii: “O comunitate are întotdeauna un conducător, iar percepţia cetăţenilor dintr-o localitate sau parohie este aceea că preotul, păstorul lor spiritual, este şi conducătorul lor informal. Considerăm că slujitorii Bisericii, în orice situaţie, sunt factori primordiali de diseminare a informaţiei preventive în rândul enoriaşilor, prin prezentarea la finalul serviciului religios a unor informaţii cu caracter preventiv”.

PS Părinte Sebastian a arătat importanţa focului pentru Biserică şi a responsabilităţii cu care acesta trebuie folosit: “Este adevărat că suntem două instituţii total diferite şi cu toate acestea, iată, încheiem acum un parteneriat. De ce spun diferite? Pentru că dacă pentru noi, Biserica, focul este sacru, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă focul reprezintă poate cel mai mare inamic. Pentru noi este sacru pornind de la flacăra sfântă a lumânării şi a candelei, şi de la focul sacru al tămâii. Trebuie şi noi să avem conştiinţa, responsabilitatea şi înţelepciunea să folosim cu toată atenţia acest foc, chiar dacă el este sacru, pentru că sunt biserici care au ars din cauza unei lumânări uitate aprinse sau chiar din neatenţie. Vă mulţumim domnule colonel pentru această iniţiativă. Noi am îmbrăţişat-o cu bucurie şi vom transmite mai departe preoţilor şi, prin preoţi, credincioşilor, toate indicaţiile care duc către o responsabilă folosire a focului, pentru că să reducem pe cât se poate numărul incendiilor din bisericile noastre”.