Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi 20 ianuarie 2010, la Complexul hotelier President (fost Stejaru), situat între localităţile Jitaru şi Negreni, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ ce are în componenţă sa 30 de membri: 10 clerici şi 20 de laici din judeţul Olt, împărţiţi pe cinci comisii: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Şedinţa a început cu oficierea slujbei de Te Deum, săvârşită de PS Sebastian în prezenţa membrilor comisiilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal, s-a purces la prezentarea dărilor de seamă anuale privind activitatea Episcopiei, împărţită pe şapte sectoare. S-au purtat apoi discuţii pe seama lor, iar la sfârşit rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă frăţească.

Astfel, şi-au prezentat activitatea PC Pr. Gabriel Dobeanu – Sectorul Administrativ-Bisericesc, PC Pr. Vicar Sorin Siluan Cheţe – Sectorul Economic, D-l Dan Camen – Sectorul Cultural, PC Diac. Insp. Alin Gheorghe Ghiţurin – Sectorul Juridic,  PC Pr. Marius Dicu – Sectorul Construcţii şi Monumente, PC Diac. Emil Barbu – Sectorul Bunuri şi Patrimoniu şi PC Pr. Ionel Daniel Rădoi – Sectorul Social.

*

Adunarea Eparhială este convocată o dată pe an, pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al episcopiei şi pentru a fi aduse la cunoştină proiectele ce se vor desfăşura în anul ce urmează. Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei este Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei.