Credinţe şi tradiţii străvechi la sărbătoarea Paştelui

Joi 14 aprilie, în incinta Muzeului Judeţean Olt a avut loc vernisajul expoziţiei Credinţe şi tradiţii străvechi la sărbătoarea Paştelui”. Din partea Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor a participat Pr. Cons. Ionel Daniel Rădoi şi Cons. Dan Camen.

Expoziţia a reunit diferite costume populare, specifice judeţului nostru, precum şi obiecte tradiţionale gospodăreşti, restaurate cu multă grijă de membrii Muzeului Judeţean. Ouăle încondeiate au fost realizate de către elevii Şcolii cu clasele I-VIII din com. Bobiceşti.