Slujbă de sfinţire la Parohia „Mănăstirea Albă”

Duminică 10 iulie, PS Părinte Sebastian şi PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, au săvârşit slujba de sfinţire a bisericii Parohiei „Mănăstirea Albă” din comuna Curtişoara, răspunsurile la strană fiind date de corala preoţilor din Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

În cuvântul de învăţătură, făcând trimitere la pericopa evanghelică citită, PS Episcop Nicodim a subliniat virtuţile de care a dat dovadă sutaşul: „Din Sfânta Evanghelie de astăzi învăţăm că, în viaţa noastră de zi cu zi trebuie să ne purtăm asemenea sutaşului – să iubim pe aproapele şi să dovedim credinţă şi smerenie. Sutaşul prin aceasta L-a cucerit pe Domnul şi pentru aceasta şi-a atras o apreciere demnă de invidiat din partea Lui: „Vă spun vouă că nici în Israel n-am aflat atâta credinţă” (Lc. 7, 9). Credinţa, aşadar, trebuie reunită cu smerenia, cu milostenia şi cu dragostea, de acestea dând dovadă sutaşul, prin zidirea sinagogii din Capernaum” (Lc. 7, 5).

După Sfânta Liturghie, PS Sebastian a acordat rangul de Iconom Stavrofor PC Pr. Paroh Mirel Turmacu, Diploma de ctitor D-lui Manager Ion Cazan Nonel şi Diploma de Vrednicie: D-lui Subprefect Jenel Copilău, D-lui Comisar Şef Ion Voicu, D-lui Comisar Şef Valerian Iliescu, D-lui Manager Ion Vladu şi D-lui Pictor Jane Ioana.