Liturghie în sobor arhieresc la Parohia „Sfântul Nicolae” din Caracal

Duminică 11 decembrie, credincioşii Parohiei „Sfântul Nicolae” din Mun. Caracal s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a PS Sebastian, însoţit de PS Nicodim Episcopul Severinului şi Strehaiei şi PS Gurie Episcopul Devei şi Hunedoarei, care au săvârşit Sfânta Liturghie, în fruntea unui distins sobor de preoţi şi diaconi.

Prezenţi în număr mare, credincioşii s-au putut împărtăşi de învăţăturile curăţitoare de suflet venite din partea Preasfinţiţilor Părinţi. PS Părinte Gurie a tâlcuit evanghelia zilei, menţionând că „cina din Evanghelie reprezintă împărăţia cerurilor, iar invitaţia la cină este chemarea pe care ne-o face Dumnezeu nouă, tuturor, de a ne bucura pentru totdeauna împreună cu El. Însă, ca şi cei din Evanghelie, de cele mai multe ori şi unii dintre noi spunem: Nu am timp astăzi! Nu pot să particip la sfintele slujbe! Nu pot să urmez chemării lui Dumnezeu! Altceva am de făcut!, punând toate aceste griji lumeşti trecătoare deasupra lui Hristos. Stăpânul casei, Dumnezeu adică, nu S-a supărat pe cei invitaţi că nu au venit la cină pentru că munceau, căci nu este nimic rău în a munci, ci i-a acuzat pentru că au adus doar nişte pretexte. Nu trebuie să punem mai presus de Dumnezeu grija faţă de pământ, faţă de bunurile din gospodărie, sau chiar faţă de familia noastră. Întâi de toate să-L avem pe Dumnezeu şi toate celelalte se vor adăuga nouă şi vor fi binecuvântate de către El”.

În cuvântul său, de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Nicodim a arătat cum „firea omenească a fost înzestrată de către Dumnezeu cu dragoste, sub diferite forme: dragostea pentru soţ sau soţie, pentru părinte, frate, soră, fiu sau fiică, deci dragostea faţă de familie sau faţă de toţi apropiaţii noştri. Este important, însă, ca aceeaşi dragoste să o avem şi faţă de Dumnezeu, faţă de Domnul nostru Iisus Hristos, fiindcă s-a spus: Cel ce iubeşte pe tatăl său sau pe mama sa sau pe copiii săi mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine (Mt. 10, 37). Pe lângă această dragoste firească, pe care o avem în inimi, să încercăm să-L iubim şi pe Dumnezeu şi să ascultăm chemarea Lui ori de câte ori glasul clopotului ne cheamă, spre a fi prezenţi la sfintele slujbe, aici, în casa Sa”.

În încheiere, Preasfinţitul Sebastian a mulţumit ierarhilor oaspeţi pentru împreună-slujire dar, totodată, şi pentru că nu au ţinut seama de distanţa mare pe care au avut-o de străbătut, ci s-au ostenit şi au venit în mijlocul credincioşilor acestei parohi. De asemenea, Părintele Protoiereu Marin Răducan, parohul bisericii “Sfântul Nicolae”, a încheiat seria cuvântărilor, mulţumind celor trei ierarhi pentru prezenţă şi îndemnând pe credincioşi să păstreze în sufletele lor învăţăturile auzite la Sfânta Liturghie.