Slujbă arhierească la Parohia „Sf. Nicolae – Clocociov” din Mun. Slatina

Marţi 27 decembrie, când Biserica noastră îl cinsteşte pe „Sf. Arhidiacon Ştefan”, întâiul mucenic, PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie la Parohia „Sf. Nicolae – Clocociov” din Mun. Slatina.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a istorisit viaţa Sf. Mucenic Ştefan, aşa cum este ea relatată în Sfânta Scriptură şi a menţionat că „Sf. Arhidiacon Ştefan este întâiul Mucenic care şi-a dat viaţa pentru învăţătura creştină. Acesta a fost răspunsul său la întrebarea Sf. Prooroc David din Psalmi care zice: « Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? » Iată, deci, ce răspuns şi-a dat Sf. Ştefan la această întrebare pe care ar trebui să ne-o punem cu obsesie şi noi, fiecare: noi ce vom răsplăti Domnului pentru toate bunătăţile pe care ni le dă nouă? Pentru toate darurile pe care le revarsă asupra noastră, noi ce răsplată sau ce cuvânt de mulţumire vom adresa lui Dumnezeu? Sf. Ştefan a înţeles să-şi dea viaţa, să-şi verse sângele pentru Hristosul pe care-L iubea atât de mult. Ei bine, noi nu mai suntem chemaţi astăzi să ne mărturisim credinţa noastră sub sabie, să ni se verse sângele şi să fim omorâţi pentru Hristos, dar în Sfânta Liturghie, prin fiecare ectenie, ni se atrage atenţia că suntem datori ca « pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm». Nu prin vărsare de sânge, ci prin această recunoştinţă, preţuire şi mulţumire pe care trebuie să o aducem neîncetat lui Dumnezeu pentru toate darurile care le revarsă asupra noastră. Să luăm exemplu de la Sf. Ştefan şi să ne dăm viaţa pentru Dumnezeu. Cum? Nu pierzându-ne-o, ci încredinţându-I-o Lui, slujindu-I Lui şi iubindu-L pe El, dar iubind şi pe aproapele nostru după modelul Sf. Ştefan care s-a rugat pentru cei ce aruncau cu pietre asupra lui.”

La final, corala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Episcopiei, condusa de Pr. Claudiu Popa, care este totodată şi parohul bisericii, a susţinut un concert de colinde.