Întrunirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi 26 ianuarie 2012, la Complexul hotelier „PRESIDENT” (fost Stejaru), situat între localităţile Jitaru şi Negreni, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ ce are în componenţă sa 30 de membri: 10 clerici şi 20 de laici din judeţul Olt, împărţiţi pe cinci comisii: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Şedinţa a început cu oficierea slujbei de Te Deum, săvârşită de către PS Sebastian, în prezenţa membrilor comisiilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal, s-a purces la prezentarea dărilor de seamă anuale privind activitatea Episcopiei, împărţită pe şapte sectoare. S-au purtat apoi discuţii pe seama lor, s-au făcut propuneri în vederea reabilitării unor obiective monument-istoric, emblematice pentru Eparhie (biserica Seaca-Muşeteşti, M-rea Hotărani), iar la sfârşit rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă frăţească.

Astfel, au prezentat activitatea Pr. Vicar Gabriel Dobeanu – Sectorul Administrativ-Bisericesc; Diac. Emil Barbu – Sectorul Construcţii şi Monumente Bisericeşti; Diac. Mădălin Vărzaru – Sectorul Bunuri şi Patrimoniu, precum şi activitatea Sectorului Juridic; Diac. Alexandru Mihai– Sectorul Economic; D-l Dan Camen – Sectorul Cultural; Pr. Ionel Daniel Rădoi – Sectorul Social.

*

Adunarea Eparhială este convocată o dată pe an, pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi pentru a fi aduse la cunoștință proiectele care se vor desfăşura în cursul anului. Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor este Preasfinţitul Părinte Sebastian.