Praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Eparhia Caransebeşului

Manifestările religioase, organizate de Episcopia Caransebeşului cu ocazia prăznuirii Sfântului Mucenic Gheorghe, au debutat în cursul zilei de Luni, 23 aprilie, când la orele după-amiezii moaştele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, ocrotitorul Banatului şi părticele din moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului, au fost depuse în catedrala istorică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeş.

Un impresionant sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu Întâistătătorul Eparhiei Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Lucian, alături de mulţi credincioşi şi credincioase, au purtat sfintele moaşte într-o procesiune solemnă, de la Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş, la catedrala istorică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeş, astfel, credincioşii acestui locaş bisericesc, reprezentativ pentru Eparhia Caransebeşului, au avut posibilitatea de a se închina sfintelor moaşte.

La orele dimineţii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, alături de un sobor de arhierei din care au făcut parte: PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, PS Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, fiind înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

La Sfânta Liturghie au participat autorităţi judeţene şi locale, copii şi tineri în straie populare, precum şi numeroşi credincioşi şi credincioase, foarte mulţi împărtăşindu-se la momentul potrivit cu Sfintele Taine, catedrala istorică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeş, dovedindu-se şi de data aceasta a fi neîncăpătoare.

Cuvântul de învăţătură i-a aparţinut PS Visarion, Episcopul Tulcii, care a precizat: „Ne aflăm, iubiţi credincioşi şi credincioase, într-o zi deosebită, zi în care biserica noastră face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Un sfânt atât de iubit de întreaga ortodoxie, dar în special neamul nostru românesc, care în decursul istoriei sale zbuciumate l-a avut pe Sfântul Mucenic Gheorghe ca ocrotitor, ca protector, ca cel care i-a călăuzit paşii în drumul istoriei spre toată fapta cea bună bine plăcută lui Dumnezeu şi semenilor noştri. Aşadar, ne bucurăm duhovniceşte în această zi şi săltăm de bucurie pentru că iată, martirul lui Hristos, Sfântul Gheorghe, stă în faţa noastră ca un purtător de biruinţă, ne arată desluşit virtuţile care i-au împodobit sufletul şi în acelaşi timp ne îndeamnă pe fiecare dintre noi la cinstirea cea adevărată de Dumnezeu, la dreptate cuvioasă şi la sfinţenie desăvârşită. Sărbătoarea Sfântului Mucenic Gheorghe aduce în sufletele tuturor românilor bucurie duhovnicească, pentru că el a fost cel care a luptat pentru dreapta credinţă şi tot pentru dreapta credinţă ne îndeamnă şi pe noi cei de astăzi să luptăm, să iubim biserica noastră strămoşească, să iubim li pământul nostru românesc. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe rămâne pentru toate veacurile un exemplu de credinţă, pentru că a apărat dreapta credinţă în faţa persecutorilor, rămâne un exemplu de dragoste faţă de Hristos Domnul şi faţă de semenii săi şi în acelaşi timp un exemplu de speranţă pentru vremuri de pace şi binecuvântare pline de harul lui Dumnezeu. Fie ca Mântuitorul Iisus Hristos, în lumina sfintei învieri, să primească sfintele rugăciuni pe care le-am înălţat în această străveche şi măreaţă catedrală a Caransebeşului care îşi sărbătoreşte astăzi hramul şi de acolo din cer Părintele luminilor să ne trimită tuturor celor care am venit la această prăznuire toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit, iar când vom trece dincolo în Împărăţia Cerurilor să-L vedem şi noi pe dreptul Judecător bucurând sufletul nostru şi să fim împreună locuitori cu Sfântul Mucenic Gheorghe şi cu toţi sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu”.

Delegaţia Arhiepiscopiei Timişoarei, condusă de PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cea care a adus în mijlocul credincioşilor caransebeşeni, spre închinare, moaştele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, ocrotitorul Banatului, s-a întors, împreună cu sfintele odoare, în cursul acestei zile, la Timişoara, iar Sfintele Moaşte au fost aşezate în Catedrala Mitropolitană din oraşul de pe Bega.

Catedrala istorică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeş are o istorie bogată, cu realizări şi evenimente importante, atât pentru Caransebeş, cât şi pentru trecutul întregului Banat montan. La data de 15 ianuarie 1757, statistica bisericilor din Episcopia Caransebeşului vorbeşte despre: „Biserica răsăriteană sobornicească din piatră, cu hramul «Sfântul Mare Mucenic Gheorghe», înălţată sub episcopul Moise Stancovici, la anul 1725, iar acum a fost înnoită şi s-a împodobit întru toate sub episcopul Ioan Georgevici”. Biserica a fost construită din zid de cărămidă, este monumentală prin dimensiuni şi impresionantă prin frumoasa desfăşurare a spaţiului interior. De-a lungul vremii au fost efectuate mai multe lucrări de înnoire, înfrumuseţare şi consolidare. În cursul anilor 2000-2001, cu binecuvântarea ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, la vremea respectivă fiind episcop al Caransebeşului, s-a refăcut tencuiala exterioară a bisericii şi a fost restaurată turla. În anul 2007, la catedrala „Sfântul Mucenic Gheorghe“, prin grija PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, s-au făcut ample lucrări de refacere a exteriorului şi s-a înnoit altarul. În anul 2008 s-a continuat refacerea interiorului catedralei prin restaurarea mobilierului şi a pardoselii, iar spaţiul împrejmuitor al locaşului de cult s-a amenajat sub formă de parc. De asemenea, s-au lucrat în mozaic icoanele ce împodobesc portalul de intrare în curtea catedralei şi icoana aşezată deasupra intrării în biserică. Binecuvântarea acestor lucrări s-a făcut de către Întâistătătorul Eparhiei Caransebeşului, PS Lucian, la Praznicul Sfântului Mucenic Gheorghe, la data de 23 aprilie 2008.

sursa: EpiscopiaCaransebesului.ro