Târnosirea bisericii „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Rusăneşti

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, sute de credincioşi au participat la slujba de târnosire a noii biserici cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Parohia Rusăneşti, oficiată de către Preasfinţitul Episcop Sebastian.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa marii sărbători a Cincizecimii, ca moment al întemeierii Bisericii şi primirii harului de către toţi cei care se unesc prin Botez cu Hristos: „Astăzi sărbătorim Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, dar şi peste cele 3000 de persoane care au primit Sfântul Botez. Asemenea lor, de atunci şi până în prezent, şi peste noi se pogoară Duhul Sfânt, în momentul botezului.

Am primit Duhul Sfânt, dar, suntem noi atenţi ca El să rămână mereu sălăşluit în noi?! Avem noi grijă să nu-L izgonim prin păcate, prin gânduri spurcate, prin vorbe murdare, prin fapte urâte şi ruşinoase?! Suntem noi atenţi ca Acesta să rămână în noi, sau L-am neglijat şi a plecat din fiinţa noastră?…”

La final, pentru efortul depus la construirea noii biserici, cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, Preasfinţia Sa a acordat Rangul de Iconom Stavrofor Părintelui Valentin Rădoi şi Părintelui Gelu Ispas, slujitorii acestui sfânt locaş. De asemenea, pentru merite deosebite, pentru implicare şi ajutorul acordat, Preasfinţia Sa a acordat Diploma de Ctitor Dlui Primar Alexandru Chirea şi Dlui Prof. Ing. Ştefan Dună din Timişoara, iar Dlui Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Dlui Dep. Gigel Ştirbu şi Dlui Manager Radu Chirea le-a fost acordată Distincţia de Vrednicie.

Construcţia noii biserici a început în anul 1995, piatra de temelie fiind pusă de către Înaltpreasfinţitul Gherasim al Râmnicului la data de 28 mai 1995. Proiectul bisericii a fost executat de către familia Berbescu, în memoria Preotului Emanoil Berbescu, fost slujitor al acestei parohii, iar lucrările de construcţie au fost executate în regim propriu, cu sprijinul diferitelor personalităţi locale şi al enoriaşilor. Instalaţia termică a fost executată gratuit de către Dl Ştefan Dună, iar pictura în frescă de către Dl Prof. Dumitru Sorica din Bucureşti.