Liturghie arhierească în Parohia Şopârliţa

Duminică 22 iulie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sfânta Treime” a Parohiei Şopârliţa.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit Evanghelia zilei, subliniind că „ceea ce ar trebui să ne atragă atenţia în chip deosebit în această pericopă este „discreţia” pe care Domnul o cere celor doi orbi vindecaţi: „Vedeţi, nimeni să nu ştie!”. Mântuitorul Hristos a făcut minunile pe care le cunoaştem prea bine doar în situaţiile în care se impunea a fi săvârşite. În general, săvârşea minuni la solicitarea celor care sufereau sau Îl rugau, dar nu a abuzat niciodată de acestea. Domnul Hristos nu a abuzat de darul facerii de minuni, ca să ne arate nouă că binele se săvârşeşte întru discreţie, acesta neavând nimic comun cu „spectacolul” şi „publicitatea”. Viaţa în Hristos nu are nimic comun nici cu „eroismul” lumii acesteia, nici cu mândria ori laudele şi slava deşartă, atât de prietene veacului nostru. Prin acestea Hristos a dorit să ne înveţe smerenia; să ne atragă atenţia că darurile şi calităţile deosebite nu trebuie „afişate” sau „aruncate înaintea porcilor” (Mt. 7, 6), ci păstrate în taină, aşa cum îşi păstrează cineva bunurile sale cele mai de preţ, ca să nu-i fie furate. Tot aşa şi darurile duhovniceşti şi însuşirile cele frumoase, dăruite nouă de Dumnezeu, trebuie să le folosim cu multă înţelepciune şi smerenie, ca nu cumva afişându-le sau lăudându-ne cu ele, diavolul ori lumea să le smulgă de la noi”.