Slujbă arhierească de Bobotează la Mănăstirea Clocociov

Duminică, 6 ianuarie, în ziua Botezului Domnului, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghiazmei Mari la Mănăstirea Clocociov.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a subliniat că „Naşterea Mântuitorului Hristos sfinţeşte pământul, prin Întrupare lui Dumnezeu Însuşi, iar intrarea Sa în Iordan, sărbătorită astăzi, aduce sfinţirea firii apelor. Totodată, la Pogorârea Sfântului Duh se sfinţeşte văzduhul, iar prin moartea şi Învierea Sa Hristos ne-a sfinţit pe noi oamenii. Dumnezeu a făcut toate acestea − S-a pogorât pe pământ, S-a botezat în Iordan, şi-a dat viaţa Sa pentru noi şi a trimis pe Preasfântul Său Duh asupra noastră − ca să ne mântuiască”.