Liturghie arhierească în Parohia Braneţ

În ziua de 21 aprilie, în Duminica a V-a din Post, închinată Cuvioasei Maria Egipteanca, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Braneţ, com. Bârza.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit Evanghelia zilei, arătând strânsa legătură dintre pericopa citită şi viaţa cuvioasei: „Aceste două femei de moravuri uşoare − cea din Evanghelie, care cu lacrimile a spălat picioarele Mântuitorului, ştergându-le cu părul capului ei, şi Sfânta Maria Egipteanca − ne încredinţează pe noi astăzi că nu există păcat care să biruiască mila lui Dumnezeu; nu există fărădelege care să-L poată „răpi” pe Dumnezeu de la noi. Este, dacă vreţi o lecţie pentru toţi aceia care gândesc ― şi am auzit persoane spunând aşa: „Păi, la câte păcate am făcut eu, nu mă mai iartă pe mine Dumnezeu!” Blestemată resemnare această gândire, pentru că este un mod de a-şi semna singure sentinţa la iad.

Înţelegem în duminica aceasta că orice am săvârşi pe pământ, orice păcat, orice răutate ― există, totuşi, pocăinţă. Şi să ştiţi că nu întâmplător abia ultima duminică a postului a fost consacrată pocăinţei, după ce mai întâi am fost invitaţi la credinţă dreaptă, la rugăciune, la jertfă şi la asceză. Aceasta pentru că, s-ar putea, credincioşi fiind şi lucrând virtuţile în „ogorul” acesta al Bisericii, să cădem şi noi uneori. Şi, trebuie să fim încredinţaţi că nicio cădere a noastră nu poate alunga definitiv harul şi bunăvoinţa lui Dumnezeu de la noi. Ridicarea femeilor desfrânate de astăzi, până la a fi pictate pe pereţii bisericilor, ne arată că până şi cel mai nenorocit om poate ajunge în rândul sfinţilor, dacă va arăta pocăinţa şi dorinţa de îndreptare a acelora”.