Biserica Parohiei Siliştioara a fost resfinţită

Duminică, 3 noiembrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit resfințirea bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din cartierul Siliştioara al oraşului Corabia.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a XXII-a după Rusalii, despre bogatul nemilostiv și săracul Lazăr: „Evanghelia de astăzi este o mare dramă! Se poate ajunge din fericirea aceasta pământească, atât cât este ea − pentru unii mai puţină, pentru alţii mai multă − în iad. Şi tragedia este cu atât mai mare cu cât starea de dincolo va fi definitivă şi veşnică. Până la Judecata Universală, rugăciunile Bisericii pentru cei morţi încă mai pot ajuta celor care au luptat câtuşi de puţin pentru mântuire, dar nu mai pot schimba substanţial starea celor care s-au dus cu totul nepregătiţi. Starea acestora din urmă, chiar dacă ne doare şi nu ne place să o auzim, este definitivă, căci, cred că fiecăruia dintre noi, omeneşte gândind, ne-ar fi plăcut ca Avraam să fi fost mai milostiv cu bogatul şi să nu-i respingă rugăminţile. Să-l fi lăsat, adică, pe Lazăr, să potolească fie şi pentru o clipă chinurile aceluia şi să-i fi îngăduit să meargă pe pământ ca să „trezească” pe mulţi prin relatarea chinurilor bogatului.

Să luăm în serios, dragii mei, viaţa de creştini, căutând să slujim lui Dumnezeu cu toată fiinţa noastră! Să începem, fiecare după putere, să lucrăm binele, conştienţi că în lumea cealaltă, în mod firesc şi ca o continuare, nu vom putea duce decât viaţa pe care ne-am deprins încă de aici să o ducem. Dacă am deprins doar păcatul, în viaţa de dincolo nu vom putea „culege” decât numai roadele păcatului − nefericirea şi neîmplinirea. Dacă însă, am deprins binele, vom moşteni Împărăţia Binelui”.

Pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţia Sa a acordat rangul de Iconom Părintelui Paroh Mihai-Laurenţiu Velica şi Distincţia de Vrednicie dlui Primar Iulică Oane.