Liturghie arhierească în Catedrala din Caracal

Duminică, 15 decembrie, Preasfințitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Caracal.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a XXVIII-a după Rusalii: „Cu toţii suntem chemaţi la viaţa în Hristos, la Nunta, sau Cina de taină pregătită de Dumnezeu. Numai că, adeseori, şi noi, ca şi cei din pericopa aceasta, invocăm diferite pretexte. Unul, zice, şi-a luat ţarină, altul şi-a luat cinci perechi de boi, iar cel de-al treilea şi-a luat femeie. Toate, pretexte pentru a nu cina împreună cu Dumnezeu. Ce înseamnă ţarina? Înseamnă ţărâna! Materialitatea, adică! Unii dintre noi ne ataşăm prea mult de materie! Ne legăm prea mult de bunurile materiale: de case, de maşini, de bani, chiar şi de oamenii din jurul nostru, şi de toate celelalte ce nu ne mai lasă timp pentru a ne ocupa şi de suflet, încât nu mai găsim timp de a participa duminica şi în sărbători la cina lui Dumnezeu, la Cina de taină care este întâlnirea cu El, mai cu seamă în Sfânta Împărtăşanie, care se mai numeşte şi Cina Domnului. Ajungem să fim atât de obsedaţi de lucrurile materiale, încât până şi în timpul rugăciunii, ori când vrem să uităm cu totul de cele pieritoare, până şi atunci ne trezim că ne gândim tot la ele, lăsând tot mai puţin loc lui Dumnezeu în sufletul nostru.

Cinci perechi de boi spune alt invitat că şi-a luat. De ce cinci? Pentru că cinci sunt simţurile noastre cele trupeşti, cărora le slujim atât de mult, şi prea puţin ne folosim simţirea spirituală, care ar trebui să stăpânească peste toate celelalte. Ce simbolizează boii? Animalitatea! Iraţionalitatea specifică animalelor! Purtarea noastră, de multe ori, asemenea lor. Acesta este pretextul pe care l-a ridicat cel de-al doilea chemat la nuntă.

Cel de-al treilea a invocat patimile şi plăcerile cele trupeşti. Aşa se tâlcuieşte femeia. Patimile, care nu ne lasă să ne ridicăm cu mintea, cu simţirea şi cu fiinţa noastră întreagă la Dumnezeu, ţintuindu-ne şi îngreuindu-ne spre râvna celor de jos.

Iată, dragii mei, trei pretexte cât se poate de fireşti dar, pretexte şi, de fapt, motive care ne ţin şi pe noi, de multe ori, departe de comuniunea cu Dumnezeu”.

La final, pentru ajutorul acordat bisericii, Preasfinţia Sa a acordat Distincţie de vrednicie dlui Dir. Vasile Rogojinaru.