Concert de colinde în Parohia Bobiceşti

Luni, 23 decembrie, începând cu orele 1600, la Căminul Cultural din comuna Bobiceşti a fost organizat un concert de colinde la care au participat corurile de copii din satele Bobiceşti, Leoteşti, Morunglav şi Bechet.

Evenimentul, la care a participat şi Preasfinţitul Sebastian, a fost prezentat de către Dl Primar Ilie Chitez şi Părintele Daniel-Augustin Delureanu de la Parohia Bobiceşti, la sfârşit colindătorii fiind răsplătiţi cu daruri oferite din partea organizatorilor.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a făcut referire la pericopa evanghelică din Duminica a XXVIII-a după Rusalii: „Cu toţii suntem chemaţi la viaţa în Hristos, la Nunta, sau Cina de taină pregătită de Dumnezeu. Numai că, adeseori, şi noi, ca şi cei din pericopa aceasta, invocăm diferite pretexte. Unul, zice, şi-a luat ţarină, altul şi-a luat cinci perechi de boi, iar cel de-al treilea şi-a luat femeie; toate, pretexte pentru a nu cina împreună cu Dumnezeu.

Ce înseamnă ţarina? Înseamnă ţărâna! Materialitatea, adică! Unii dintre noi ne ataşăm prea mult de materie! Ne legăm prea mult de bunurile materiale: de case, de maşini, de bani, chiar şi de oamenii din jurul nostru, şi de toate celelalte ce nu ne mai lasă timp pentru a ne ocupa şi de suflet, încât nu mai găsim timp de a participa duminica şi în sărbători la cina lui Dumnezeu, la Cina de taină care este întâlnirea cu El, mai cu seamă în Sfânta Împărtăşanie, care se mai numeşte şi Cina Domnului. Ajungem să fim atât de obsedaţi de lucrurile materiale, încât până şi în timpul rugăciunii, ori când vrem să uităm cu totul de cele pieritoare, până şi atunci ne trezim că ne gândim tot la ele, lăsând tot mai puţin loc lui Dumnezeu în sufletul nostru.

Alt invitat spune că şi-a luat cinci perechi de boi. De ce cinci? Pentru că cinci sunt simţurile noastre cele trupeşti, cărora le slujim atât de mult, şi prea puţin ne folosim simţirea spirituală, care ar trebui să stăpânească peste toate celelalte. Ce simbolizează boii? Animalitatea! Iraţionalitatea specifică animalelor! Purtarea noastră, de multe ori, asemenea lor. Acesta este pretextul pe care l-a ridicat cel de-al doilea chemat la nuntă.

Cel de-al treilea a invocat patimile şi plăcerile cele trupeşti. Aşa se tâlcuieşte femeia. Patimile, care nu ne lasă să ne ridicăm cu mintea, cu simţirea şi cu fiinţa noastră întreagă la Dumnezeu, ţintuindu-ne şi îngreuindu-ne spre râvna celor de jos.

Iată, dragii mei, trei pretexte cât se poate de fireşti dar, de fapt, motive care ne ţin şi pe noi, de multe ori, departe de comuniunea cu Dumnezeu. Această pildă se potriveşte sărbătorii Crăciunului, deoarece veşmântul în care trebuie să ne prezentăm la acest praznic este alcătuit din colindul, postul şi portul acesta tradiţional specific românesc”.