Liturghie arhierească la Mănăstirea Brâncoveni

Vineri, 27 decembrie, la praznicul Sfântului Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Preasfinţitul Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brâncoveni.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a istorisit viaţa Sfântului Arhidiacon Ştefan, aşa precum este relatată în Sfânta Scriptură: „Sfântul Arhidiacon Ştefan este Întâiul Mucenic care şi-a dat viaţa pentru învăţătura creştină. El este primul care a înţeles să-şi verse sângele şi să-şi dea viaţa pentru Hristosul pe care-L iubea atât de mult.

Ei bine, astăzi, noi nu mai suntem chemaţi să ne mărturisim credinţa sub sabie, să ni se verse sângele şi să fim omorâţi pentru Hristos, pentru că societatea în care trăim în prezent nu ne cere aceasta. Dar, în Sfânta Liturghie, prin fiecare ectenie, ni se atrage atenţia că suntem datori ca «pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm». Nu prin vărsare de sânge, ci prin recunoştinţă, preţuire şi mulţumire, pe care trebuie să i le aducem neîncetat lui Dumnezeu, pentru toate darurile care se revarsă asupra noastră.

Aşadar, să luăm exemplu de la Sfântul Ştefan şi să ne dăm viaţa pentru Dumnezeu. Cum? Nu pierzând-o, ci încredinţând-o Lui, slujindu-I şi iubindu-L atât pe El, cât şi pe aproapele nostru, precum a făcut şi Sfântul Ştefan, care s-a rugat pentru cei ce aruncau cu pietre asupra lui”.