Liturghie arhierească la Mănăstirea Clocociov

Duminică, 22 decembrie, Preasfințitul Episcop Sebastian a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Clocociov, hirotonind diacon pe tânărul teolog George-Marius Popa.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinția Sa a vorbit despre genealogia Mântuitorului Hristos: „Unul din motivele pentru care pericopa evanghelică de astăzi ne enumără toate aceste neamuri ale Domnului este pentru a ne convinge că El a fost şi om, şi deopotrivă ca om şi Dumnezeu a pătimit, a suferit bătăi şi ură, a fost răstignit, iar după aceea S-a ridicat din morţi, înviind tot neamul omenesc.

În al doilea rând, evanghelia de astăzi vrea să ne mai spună şi că Iisus Hristos S-a născut dintr-un neam anume, aşa după cum şi noi oamenii ne naştem dintr-un anumit neam. Nu ne creează Dumnezeu ca pe Adam, fără strămoşi, ci fiecare dintre noi ne tragem dintr-un neam anume; avem strămoşi, părinţi şi, la rândul nostru avem copii, nepoţi şi strănepoţi. Iată-l aşadar pe om ca o za în acest lanţ al creaţiei.

De aceea, la un moment dat, în Vechiul Testament, Dumnezeu a spus: „Ascultă, Israele: Eu Domnul Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii, pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam, şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele” (Ieş. 20, 5). Dumnezeu însuşi priveşte omenirea în această legătură de zale ale unui singur lanţ, pentru că El a creat un singur cuplu de oameni, din care ne-am născut apoi toţi.

Domnul nu S-a născut pe pământ pentru Sine − pentru că nu avea nevoie să Se nască, deoarece Se născuse deja din veci din Tatăl, după cum spunem în Crez − ci S-a întrupat pentru strămoşii Săi după trup: pentru Avraam, Isaac, Iacob etc., mântuind tot neamul pământesc, căzut prin cel ce a atras asupra lui blestemul”.