Patru arhierei la hramul Episcopiei Severinului şi Strehaiei

De la reactivarea ei în 2004, Episcopia Severinului si Strehaiei îşi prăznuieşte în data de 26 decembrie patronul spiritual. Anul acesta, in ziua cinstirii Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, patru arhierei au luat parte la sărbătoarea duhovnicească a clerului şi credincioşilor mehedinţeni, marcată printr-o slujbă oficiată în sobor.
La Paraclisul Catedralei episcopale din municipiul Drobeta Turnu Severin au săvârşit Sfânta Liturghie Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfintitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei. Alături de înaltele feţe bisericeşti au slujit preoţi şi diaconi din tot cuprinsul Eparhiei.
Câteva sute de credincioşi au fost prezenţi la ceremonia religioasă, cinstindu-l în chip deosebit pe reorganizatorul vieţii monahale de la nord de Dunăre. Rugăciunile dreptslăvitorilor creştini s-au îndreptat şi către Născătoarea de Dumnezeu, cea care la plinirea vremii a născut pe Mântuitorul Hristos.
În cadrul Sfintei Liturghii arhiereii au rostit rugăciuni speciale de multumire faţă de binefacerile şi darurile revărsate de Dumnezeu către suflarea creştinească de pe meleagurile mehedinţene.
Cuvântul de învăţătură i-a aparţinut Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, care a vorbit despre rolul Sfintei Fecioare în iconomia mânturii, Maica Domnului fiind cea care uneşte cerul si pământul. “Fecioara Maria este cea in care se împlinesc graiurile proorocilor, ea este poarta prin care intră Domnul Cerurilor. Părinţii bisericii au reliefat în scrierile lor importanţa Maicii Domnului în iconomia Naşterii Domnului.  Sf. Andrei Criteanul este unul dintre aceştia. El observă că pe toată întinderea Noului Testament se regăsesc trimiteri catre Fecioara. Prin naşterea lui Hristos, Fecioara Maria a fost înălţată nu numai pe culmea umanităţii, ci şi la înăltimea cetelor îngereşti, adică a întregii creaţii. Maica Domnului este, în mod excepţional, şi Maică si Fecioară, datorită faptului că naşte pe Fiul lui Dumnezeu” a arătat Preasfinţitul Părinte Lucian.
La finalul slujbei, ierarhii, preoţii şi credincioşii prezenţi au felicitat pe ierarhul mehedinţean pentru bucuria de a purta numele ocrotitorului întregii Oltenii şi, în special, al Eparhiei Severinului, urându-i ani îndelungaţi întru dreapta slujire a lui Hristos.
Pentru a evidenţia importanţa praznicului Sf. Nicodim pentru viaţa religioasă a mehedinţenilor, prin purtarea de grijă a Chiriarhului locului, a fost săvârşită, de asemenea, Sfânta Liturghie arhierească la prima ctitorie a Sfântului de pe Valea Vodiţei. În mijlocul obştii de vieţuitori a făcut un popas duhovnicesc Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.