Slujbă arhierească de Bobotează la Catedrala Episcopală

Luni, 6 ianuarie, în ziua Praznicului Bobotezei, Preasfinţitul Părinte Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie și sfințirea Aghiasmei Mari la Catedrala Episcopală din Slatina.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a subliniat importanța praznicului: „Dacă la Naşterea Sa Mântuitorul Hristos sfinţeşte pământul, pentru că se întrupează, luând plămada trupului nostru, iată că astăzi, intrând în Iordan, Dumnezeu sfinţeşte firea apelor.

Totodată, la Pogorârea Sfântului Duh se sfinţeşte văzduhul, iar prin Patima Sa cea de voie, precum și prin moartea şi Învierea Sa, Hristos ne-a sfinţit pe noi oamenii. Dumnezeu S-a pogorât pe pământ, S-a botezat în Iordan, şi-a dat viaţa Sa pentru noi şi a trimis pe Preasfântul Său Duh asupra noastră, ca să ne mântuiască din robia morții și a păcatului”.