Aşezarea raclei cu sfinte moaşte la Catedrala Episcopală

În seara zilei de joi, 14 august, Preasfinţitul Părinte Sebastian, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Privegherii la Catedrala Episcopală din Slatina, prilej cu care a aşezat, spre închinare, o raclă cu sfinte moaşte, confecţionată în atelierele Patriarhiei Române. După cântarea Prohodului Maicii Domnului, pentru binecuvântarea celor care au participat la slujbă, a fost scos Sfântul Epitaf cu scena Adormirii Sfintei Fecioare Maria.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a subliniat importanţa acestui eveniment istoric şi duhovnicesc deopotrivă, în ajunul prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, când se împlinesc trei veacuri de la martiriul Sfinţilor Brâncoveni. Totodată, Preasfinţia Sa a dat citire documentului care atestă acest fapt, precum şi numele sfinţilor ale căror sfinte moaşte vor fi cinstite în Catedrală.

DOCUMENT

 

Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una,

precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu în Mine,

ca ei să fie desăvârşiţi întru unime

şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis

şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine (In. 17, 22-23)

Cu adevărat folositor şi cuvios lucru pentru plinătatea Bisericii este a-i cinsti cu evlavie pe sfinţii care, după mutarea lor din această viaţă, s-au învrednicit să primească de la Domnul cununa veşnicei vieţi, înflorind prin revărsarea bogăţiei harului dumnezeiesc. Pe aceşti iubitori de Hristos care, pentru viaţa lor vrednică şi curată, au agonisit îndrăzneală înaintea Preasfintei Treimi, îi lăudăm şi ne rugăm lor după cuviinţă. În acest fel, Biserica vădeşte lucrarea harului dumnezeiesc în oameni şi slăveşte pe Dumnezeu Însuşi, pentru că lauda este plata virtuţii şi cel ce laudă virtutea laudă pe Domnul Însuşi. Pe sfinţi, Făcătorul a toate, Tatăl ceresc, prin harul Duhului Sfânt – după cum şi Fiul îi numea „prieteni” ai Săi (In. 15, 14) −, i-a aşezat în ceata celor fericiţi. Lor Biserica le cinsteşte nevoinţele, cântându-i într-un gând cu de Dumnezeu insuflatul Prooroc David, care zicea: „Eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor” (Ps. 138, 17).

Drept aceea, prin pronia lui Dumnezeu arătată nevredniciei noastre, s-a realizat în atelierele Patriarhiei Române această raclă în care s-au aşezat părticele din moaştele sfinţilor:

1. Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie

2. Cuviosul Paisie de la Neamţ

3. Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

4. Cuviosul Serafim de Sarov

5. Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina

6. Sfinţii Cuvioşi de la Lavra Pecerska

7. Sfânta Muceniţă Tecla

8. Cuviosul Antonie de la Iezerul Vâlcii

9. Sfântul Andronic de la Lavra Pecerska

10. Sfântul Ieronim

11. Sfinţii Mucenici de la Muntele Sinai

12. Sfântul Ierarh Nicolae

13. Sfinţii 14000 de prunci ucişi de Irod

14. Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion din Dobrogea

15. Sfântul Mucenic Sebastian

16. Sfântul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte

17. Sfântul Mucenic Vlasie din Sklavaina

18. Cuviosul Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii

20. Cuviosul Irodion, Stareţul Mănăstirii Lainici

Spre deplina statornicire a celor de mai sus, luând aminte la folosul duhovnicesc al poporului dreptslăvitor care poartă numele lui Hristos şi chemând în ajutor harul Preasfintei, de o Fiinţă, de-viaţă-făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, am rânduit aceste nestricăcioase odoare spre închinare în catedrala chiriarhală din Slatina, astăzi 14 august, anul mântuirii 2014, în ajunul împlinirii a trei veacuri de la martiriul Sfinţilor Brâncoveni.

Spre veşnică cinstire, dovadă şi încredinţare

despre cele ce s-au scris şi înfăptuit,

† SEBASTIAN,

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor